PLOIEŞTI. Reabilitarea liniei de tramvai 101 şi pasajul de pe strada Mărăşeşti – în discuţia consilierilor locali

Redactia -

PLOIEŞTI. Reabilitarea liniei de tramvai 101 şi pasajul de pe strada Mărăşeşti – în discuţia consilierilor locali

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1197

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 7 martie 2013

 

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

 

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 7 martie 2013, începând cu orele 1300, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi durata contractului de management de 3 ani pentru directorul Casei de Cultură ,,I.L.Caragiale’’ Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  2. 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, a proiectului de management câştigător şi durata contractului de management de 3 ani pentru directorul general al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  3. 3.Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/13.02.2012, modificată şi completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ACCESIBILITATE ŞI FLUIDIZARE TRAFIC CĂTRE ZONA INDUSTRIALĂ PLOIEŞTI – VEST ŞI PLATFORMA INDUSTRIALĂ BRAZI” şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
  4. 4.Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 537/21.12.2011, modificată şi completată, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CRESTEREA MOBILITATII TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN REABILITAREA TRASEULUI TRAMVAIULUI 101 CU LUCRARI VIZAND CALEA DE RULARE, STATII CU PERSOANE ADAPTATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI, MATERIAL RULANT, ELEMENTE DE SEMNALIZARE SI AUTOMATIZARE – ETAPA II”  şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 5 martie 2013, în două exemplare originale.

 

 

 

Primar,

Iulian Bădescu