PLOIEŞTI/30 septembrie – data limită pentru plata impozitelor

Redactia -

PLOIEŞTI/30 septembrie – data limită pentru plata impozitelor

Primaria municipiului Ploiesti, prin Serviciul Public Finante Locale, aduce la cunostinta contribuabililor ploiesteni că termenul de plata pentru semestrul II/ 2012 a impozitelor si taxelor locale (impozitul si taxa pe cladiri, impozitul si taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, etc) este 30 septembrie 2012 inclusiv. Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale se plătesc majorări de întârziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.,