PLOIEŞTI/60 de locuinţe ANL vor fi predate tinerilor chiriaşi. Află dacă te afli printre ei

Redactia -

PLOIEŞTI/60 de locuinţe ANL vor fi predate tinerilor chiriaşi. Află dacă te afli printre ei

Potrivit Procesului verbal nr.20768/28.12.2011 a fost finalizat obiectivul de investitii din amplasamentul Cartier Libertatii, Ansamblul 9 Mai, etapa I, bloc 30A, 30B-30C cu un total de 60 unitati locative ( 27 cu 1 camera, 27 cu 2 camere, 6 cu 3 camere), S+P+3E+M Municipiul Ploiesti, judetul Prahova – Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii.
Conform prevederilor legale in vigoare, locuintele sus mentionate urmeaza sa fie predate prin protocol de predare-primire municipiului Ploiesti de catre Agentia Nationala a Locuintelor. Ca atare, avand in vedere si faptul ca potrivit Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.114/28.02.2012 si Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.180/27.04.2012 au fost aprobate lista de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii – structura 1 camera si lista de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii – structura 2-3 camere, urmeaza ca in sedinta Consiliului Local al municipiului Ploiesti din luna mai 2012 sa fie supus aprobarii proiectul de hotarare referitor la repartizarea acestor locuinte catre persoanele indreptatite. Astfel, conform prevederilor art. 15 (5) din Hotararea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 persoanele situate la pozitiile 1-27 pe lista de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii – structura 1 camera si persoanele situate la pozitiile : 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38 pe lista de prioritati in solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii – structura 2-3 camere, au obligatia ca pana la data de 25.05.2012, inclusiv, sa reconfirme indeplinirea tuturor criteriilor de acces la locuinta. Potrivit Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.406/29.11.2010 criteriile de acces la locuinta, sunt urmatoarele :
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data depunerii cererii, si sa poata primi repartitie pentru locuinta in cel mult 12 luni de la implinirea acestei varste ;

2. Titularul cererii de locuinta si ceilalti membrii ai familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia trebuie sa nu detina si sa nu fi detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ- teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in municipiului Ploiesti ;
3. Titularul cererii de locuinta trebuie sa isi desfasoare activitatea in municipiul Ploiesti. Mentionam faptul ca stabilirea termenului sus mentionat a fost impusa de procedurile legale care trebuie urmate in procesul de redactare si aprobare a proiectului de hotarare, etape care necesita anumite perioade de timp. Ca atare, este necesar ca persoanele sus mentionate sa depuna la Registratura Primariei Ploiesti, situata in B-dul Republicii, nr.2, Palatul Administrativ, intrarea C, parter, camera 69, urmatoarele documente :
-copia legalizata de un notar public a C.I/B.I sau a certificatului de nastere, doar in cazul in care cele depuse la dosar nu mai sunt valabile sau au suferit modificari ;
-declaratiile autentificate de un notar public ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului, ale celorlalti membri majori din familia acestuia din care sa rezulte ca acestia si persoanele minore din cadrul familiei nu detin si nu au detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarii unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in municipiul Ploiesti ;
-adeverinta de salariat eliberata de unitatea angajatoare din care sa rezulte ca isi desfasoara activitatea in municipiul Ploiesti. Atragem in mod expres atentia asupra faptului ca in ceea ce priveste declaratia notariala referitoare la faptul ca “titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Ploiesti” prin Hotararea nr. 406/29.11.2010 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti s-a aprobat o modificare in sensul ca aceasta chiar daca trebuie data de membrii majori ai familiei, din continut trebuie sa rezulte faptul ca nici persoanele minore din cadrul familiei nu detin si nu au detinut locuinta in proprietate. De asemenea, este necesar sa se atraga atentia notarilor publici ca trebuie sa utilizeze intocmai sintagma prevazuta de lege si anume “titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Ploiesti”, si asupra faptului ca declaratia trebuie data si in numele persoanelor minore din cadrul familiei, acolo unde este cazul, in caz contrar, declaratiile continand orice alte formulari neputand fi luate in considerare. In cazul in care persoanele indreptatite nu vor reconfirma criteriile de acces, pana la data de 25.05.2012, in mod obiectiv, potrivit prevederilor Hotararii nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, nu vor mai putea fi inclusi in listele de repartizare a locuintelor care vor fi supuse aprobarii Consiliului Local al municiului Ploiesti in sedinta din luna mai 2012.