PLOIEŞTI/Află când are lor şedinţa de alegere a celor doi viceprimari

Redactia -

PLOIEŞTI/Află când are lor şedinţa de alegere a celor doi viceprimari

Primarul Iulian Bădescu a convocat Consiliul Local Ploieşti într-o şedinţă care va avea ca principal punct alegerea celor doi viceprimari.

 Iată cum sună dispoziţia emisă de către edilul municipiului:

 

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 2255


privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 12 iulie 2012Primarul Municipiului Ploieşti:


în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, D I S P U N E:Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 12 iulie 2012, începând cu ora 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ Ploieşti, Etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarilor Municipiului Ploieşti.
2. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora.