PLOIEŞTI/Află ce investiţii se vor face în pieţele din oraş

Redactia -

PLOIEŞTI/Află ce investiţii se vor face în pieţele din oraş

Consiliul Local Ploieşti va dezbate în următoarea şedinţă un proiect de hotărâre care are în vedere rectificarea bugetului societăţii „Hale şi Pieţe”, respectiv schimbarea destinaţiei unor sume de bani. Iată ce investiţii se vor realiza până la finele anului în pieţele din Ploieşti:

 

1. Amenajare platforma si amplasare module zona adiacenta Piata Malu Rosu

 Ca urmare a solutionarii litigiului pentru terenul in suprafata de 504,50 mp din str. Aleea Profesorilor FN, aflat in administrarea S.C.Hale si Piete S.A se poate demara lucrarea de investitii, in vederea amenajarii unei anexe la Piata Malu Rosu. Lucrarea de investitii va fi inceputa in anul 2011, prin inscrierea terenului in Cartea funciara, intocmirea planului pe suport topografic vizat de O.C.P.I Prahova, conform Legii 50/1991, republicata – actualizata la zi, obtinerea avizelor si acordurilor stabilite prin Certificatul de urbanism si intocmirea documentatiei de proiectare D.T.A.C

Valoarea estimata fiind de 4,500mii lei.

Urmand ca executarea lucrarii sa fie finalizata in anul 2012.  

2.Modernizare Piata Vest – inlocuirea pavimentului si a retelei interioare de preluare a apelor pluviale ( rigole )

 

Datorita faptului ca instalatia de canalizare si preluare a apelor pluviale este subdimensionata si pantele nu sunt corespunzatoare se impune refacerea acestora. Totodata propunem inlocuirea pavimentului ( beton asfaltic ), cu dale mozaicate de trafic intens, antiderapante si rezistente la inghet-dezghet. Lucrarea de investitii va fi inceputa in anul 2011 prin intocmirea documentatiei de proiectare D.T.A.C. Valoarea estimata fiind de 15,000 mii lei

3. Achizitionare masina automata pentru spalat pavimentul cu perie si fuctie de aspirare si colectare

Necesitatea achizitionarii masinii de spalat paviment este recomandarea proiectantului pentru intretinerea pavimentului din Piata Centrala, stipulata si in procesal-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Achizitia este prevazuta a se realiza pana la sfarsitul anului 2011, pentru o valoare estimata de 21,500 mii lei