PLOIEŞTI/Află ce lucrări vor fi realizate în perioada următoare

Redactia -

PLOIEŞTI/Află ce lucrări vor fi realizate în perioada următoare

Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte

Agenda Săptămânală, 19-23 Martie 2012:

 

1. Finalizare evaluare oferte pentru procedura de achiziţie publică „Realizarea Parcului municipal Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces şi a reţelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploieşti Vest”
2. Evaluare oferte la procedura de cerere de oferte “Reparaţie capitală strada Lăpuşna (proiectare şi execuţie)”
3. Finalizare oferte la procedura de cerere de oferte “Reparaţii curente şi întreţinere străzi în municipiul Ploieşti – zona Vest”
4. Evaluare oferte la procedura de cerere de oferte “Reparaţie capitală trotuare strada Ştrandului (ieşire pasaj Bucov – limită oraş)”
5. Elaborarea şi transmiterea în SEAP a documenţatiei de atribuire pentru „Modernizare străzi în Municipiul Ploieşti – str. Frăţiei, Str. Horaţiu, Str. Periş – inclusiv canalizare, str. Ecoului, drum acces Ploieşti Triaj, str. Bârzava, str. Aurora, str. Vidinului, str. Zanelor – inclusiv canalizare, str. Brazdei, str. Berzei, Str. Dâmboviţei – inclusiv canalizare, str. Rotari, str. Acarului, str. Lemnari-inclusiv canalizare, str. Dezrobirii – inclusiv
canalizare (proiectare şi execuţie)”
6. Transmiterea în SEAP de anunţuri de atribuire.
7. Întocmire studii de piaţă, analiză oferte şi elaborare note justificative pentru achiziţii directe pe baza referatelor de necesitate primite.
8. Corespondenţa cu compartimentele Primăriei Municipiului Ploieşti şi alte instituţii.