PLOIEŞTI/Apa Nova vrea să majoreze tarifele. Află cu cât

Redactia -

PLOIEŞTI/Apa Nova vrea să majoreze tarifele. Află cu cât

În conformitate cu prevederile contractului de concesiune al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare incheiat in anul 2000 cu operatorul S.C. APA NOVA Ploiesti SRL, tarifele de apa si canalizare sunt supuse ajustarii de 2 ori pe an. Aceasta prevedere contractuala a fost statuata prin Hotararea Guvernului nr. 149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr.1643/22.11.2006 si conduce la ajustarea tarifelor pe baza cresterii indicelui de inflatie, pretului la apa si energie electrica si a cursului Euro. Urmare a acestor prevederi, S.C. APA NOVA Ploiesti SRL a inaintat Primariei adresa DFC/CG/17.2012 solicitand ajustarea tarifelor conform Hotararii Guvernului nr.1643/22.11.2006, cu 5,49 % la apa si cu 3,92 % a tarifului la canalizare. Având in vedere reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice care prevăd că datele prezentate de operator pentru ajustare incepând cu luna mai 2012, trebuie să conţină elementele de calcul cu date la finele lunii anterioare solicitării ajustării respectiv martie 2012, se impune avizarea ajustării în cursul lunii mai 2012.

          La 05.2012 operatorul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare solicita ajustarea tarifelor dupa cum urmeaza:

 

Tarife

UM

 

Tarif actual

fara TVA

 

Tarif propus

fara TVA

crestere %

APĂ

din care : Fond lucrări

lei/m3

2,37

0,45

2,50

0,47

 

5,49

CANALIZARE

din care : Fond lucrări

lei/m3

1,02

0,20

1,06

0,21

 

3,92

 

1. Formula de calcul stabilita in contractul de concesiune si in Hotararea Guvernului nr.149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr.1643/22.11.2006 pentru tariful la apa se prezinta :

          (a – b)Kn   +  

a = tariful de baza al apei potabile la data ajustarii

b = costul mediu al apei pe 12 luni inaintea datei de 01.09.1999

c = costul apei cumparate de concesionar + taxa pentru apa extrasa din puturi pe 12 luni anterioare ajustarii

d = volumul de apa facturat de concesionar pe 12 luni anterioare ajustarii

          Coeficientul Kn se stabileste pe baza  urmatorilor indicatori a caror pondere se prezinta:

         influenta cresterii preturilor de consum este de 65%

         influenta creşterii preţului la energie electrică este de 15%

         influenta cresterii cursului leu/Euro si a creşterii indicelui oficial al preţului de consum in Europa este de 20%

TOTAL – 100%

         

În perioada septembrie 1999 – martie 2012, indicele de creştere al preţurilor de consum a fost de 473,20 %, preţul la energie electrică a crescut de la 0,0626 la 0,3494 lei/kwh, cursul lei/Euro a înregistrat o creştere de 2,56 ori, iar indicele preţului de consum in Europa a crescut cu 33,14 %.

 

Kn = 65% 473,20+   15%   0,3494+   20% 4,3791 x 139,0

                    100                 0,0626             1,7089       104,40

Kn = 4,5954

 

          Aplicând formula prevăzută de Hotararea Guvernului nr.149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr.1643/22.11.2006 pentru ajustarea tarifului de bază, se obţine :

 

          Tarif ajustat la 05.2012: (0,5100lei – 0,0387) x 4,5954+ 0,3366 = 2,5024 lei/m3   (2,50 lei/m3)

 

Fata de ajustarea efectuata la 01.07.2011, coeficientul de indexare Kn a crescut de la 4,4559 la 4,5954 datorita cresterii preturilor de consum (1,81 %), a energiei electrice consumate (6,00 %) si a cursului leu/euro (3,42 %). De asemenea costul apei cumparate de Concesionar de la CNAR a crescut cu 24,44 %.

 

2. Pentru tariful de canalizare formula de calcul se prezintă :

Tariful de bază an 2006 = 0,2300lei/m3

Coeficient Kn = 4,5954

 

Tarif ajustat la 05.2012:   0,2300 x 4,5954 = 1,056lei/m3 (1,06 lei/m3)

 

Calculele prezentate au avut la baza realizarile pe 12 luni inainte de data de 01.09.1999 si realizarile pe 12 luni inaintea ajustarii (apa cumparata, energie electrica, ape preluate la canalizare, volume de apa vandute), iar indicii de inflatie si cursurile valutare au fost preluate din buletinele statistice. Având în vedere că determinarea procentului de crestere al tarifului de apa şi de canalizare respecta prevederile contractului de concesiune şi Hotararea Guvernului nr.149/2002, modificata si completata de Hotararea Guvernului nr.1643/22.11.2006, propunem avizarea ajustarii tarifelor de apă şi de canalizare.

          Se anexează documentaţia prezentată de operator pentru ajustare.

          Tarifele ajustate vor fi prezentate de operator pentru avizare la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, conform prevederilor legale.