PLOIEŞTI/Începe reabilitarea centrului social Cireşarii

Redactia -

PLOIEŞTI/Începe reabilitarea centrului social Cireşarii

Primaria municipiului Ploiesti demareaza lucrarile de „Reabilitare/modernizare si echipare specifica a centrului de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiesti” luni, 14 mai 2012, la ora 12.00. Amplasamentul obiectivului de investitii „Reabilitare/modernizare si echipare specifica a centrului de primire in regim de urgenta Ciresarii Ploiesti” va fi in locatia de pe str. Raristei nr.62C, Municipiul Ploiesti, judetul Prahova., Proiectul este finantat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară: 1 „ Sprijnirea dezvoltarii durabile a oraselor- poli urbani de crestere”, Domeniul major de intervenţie: 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana”. Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia reprezinta Organismul Intermediar pentru REGIO. Obiectivul principal in domeniul protectiei sociale il reprezinta crearea unui sistem de protectie si suport continuu si integrat in vederea cresterii calitatii vietii beneficiarilor de servicii (categoriile defavorizate ale populatiei- copii aflati in dificultate, persoane cu handicap varsnici cu venituri mici sau fara venituri, varsnici bolnavi, persoane cu multi copii si cu venituri reduse sau fara venituri), stabilind masuri de interventie in sprijinul persoanelor in nevoie, de protectie a copiilor aflati in dificultate si de prevenire a situatiilor de marginalizare si excludere sociala. Prin acest proiect se doreste crearea unei infrastructuri performante, special conceputa pentru prestarea serviciilor de asistenta sociala oferite copiilor, la nivelulu Polului de Crestere Ploiesti -Prahova, in conditiile in care actualul sistem nu mai reuseste sa tina pasul cu evolutia si intensitatea fenomenelor cu impact negativ asupra celor ce constituie grupul de maxim interes al proectului: copiii.