PLOIEŞTI/Parcări noi, străzi asfaltate. Află ce proiecte pregăteşte primăria

Redactia -

PLOIEŞTI/Parcări noi, străzi asfaltate. Află ce proiecte pregăteşte primăria

Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte, Agenda Săptămânală 12-16 Martie 2012:

1. Finalizare evaluare oferte pentru procedura de achiziţie publică
„Realizarea Parcului municipal Ploieşti Vest, inclusiv a căilor de acces şi
a reţelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploieşti Vest”
2. Evaluare oferte la procedura de cerere de oferte “Amenajare parcare B-dul
Republicii bl.A5, Aleea Codrului şi Aleea Vlăsiei (proiectare şi execuţie)”
3. Evaluare oferte la procedura de cerere de oferte “Reparaţii curente şi
întreţinere străzi în municipiul Ploieşti – zona nord”
4. Deschidere oferte la procedura de cerere de oferte “Reparaţie capitală
strada Lăpuşna (proiectare şi execuţie)”
5. Deschidere oferte la procedura de cerere de oferte “Reparaţii curente şi
întreţinere străzi în municipiul Ploieşti – zona Vest”
6. Deschidere oferte la procedura de cerere de oferte “Reparaţie capitală
trotuare Strada Ştrandului (iesire pasaj Bucov – limită oraş)”
7. Transmiterea în SEAP de anunţuri de atribuire.
8. Întocmire studii de piaţă, analiză oferte şi elaborare note justificative
pentru achiziţii directe pe baza referatelor de necesitate primite.
9. Corespondenţă cu compartimentele Primăriei Municipiului Ploieşti şi alte
instituţii.