PLOIEŞTI/Parcul Municipal Vest – încă la faza de evaluare

Redactia -

PLOIEŞTI/Parcul Municipal Vest – încă la faza de evaluare

Agenda săptămânală a Serviciului Achizitii Publice si Contracte din cadrul Primăriei Ploieşti, pentru perioada 09-13 Aprilie 2012:

1. Finalizare evaluare oferte pentru procedura de achizitie publica
„Realizarea Parcului municipal Ploiesti Vest, inclusiv a cailor de acces
si a retelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”
2. Finalizare evaluare oferte la procedura de cerere de oferte “Reparatie
capitala strada Lapusna (proiectare si executie)”
3. Finalizare evaluare oferte la procedura de cerere de oferte “Reparatie
capitala trotuare strada Strandului (iesire pasaj Bucov – limita oras)”
4. Finalizare evaluare oferte la procedura de cerere de oferte “Modernizare
locuri de joaca”
5. Elaborarea si transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire pentru
organizarea procedurilor de cerere de oferte:
– Achizitie indicatoare rutiere si stradale
– Achizitie mobilier stradal
6. Elaborarea si transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire pentru
organizarea procedurii de licitatie deschisa in vederea atribuirii
contractului „Servicii de cadastru si topografie”
7. Evaluare oferte la urmatoarele proceduri de cerere de oferte:
– Reabilitarea/modernizarea si echiparea specifica a centrului de primire
in regim de urgenta “Ciresarii” Ploiesti
– Refacere Pavaj Palatul Administrativ
8. Deschidere de oferte la urmatoarele proceduri de cerere de oferte:
– Parcari Malu Rosu
– Modernizare str. Pielari
9. Transmiterea in SEAP de anunturi de atribuire.
10. Intocmire studii de piata, analiza oferte si elaborare note justificative
pentru achizitii directe pe baza referatelor de necesitate primite.
11. Corespondenta cu compartimentele Primariei Municipiului Ploiesti si
alte institutii.