PLOIEŞTI/Parcuri, asfaltări, blocuri şi locuri de joacă. Află la ce proiecte lucrează Primăria

Redactia -

PLOIEŞTI/Parcuri, asfaltări, blocuri şi locuri de joacă. Află la ce proiecte lucrează Primăria

Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Agenda Saptamanala
26-30 Martie 2012

1. Finalizare evaluare oferte pentru procedura de achizitie publica
„Realizarea Parcului municipal Ploiesti Vest, inclusiv a cailor de acces si
a retelelor edilitare specifice – Parc Municipal Ploiesti Vest”
2. Continuare evaluare oferte la procedura de cerere de oferte “Reparatie
capitala strada Lapusna (proiectare si executie)”
3. Continuare evaluare oferte la procedura de cerere de oferte “Reparatie
capitala trotuare strada Strandului (iesire pasaj Bucov – limita oras)”
4. Elaborarea si transmiterea in SEAP a documentatiei de atribuire pentru
„Modernizare strazi in Municipiul Ploiesti-str. Fratiei, Str. Horatiu, Str.
Peris-inclusiv canalizare, str. Ecoului, drum acces Ploiesti Triaj, str.
Barzava, str. Aurora, str. Vidinului, str. Zanelor-inclusiv canalizare, str.
Brazdei, str. Berzei, Str. Dambovitei – inclusiv canalizare, str. Rotari, str.
Acarului, str. Lemnari-inclusiv canalizare, str. Dezrobirii – inclusiv
canalizare (proiectare si executie)”
5. Evaluare oferte la procedura de cerere de oferte “Reparatii curente si
intretinere strazi in Municipiul Ploiesti – zona sud-est”
6. Incheiere contract la procedura de cerere de oferte “Reparatii curente si
intretinere strazi in Municipiul Ploiesti – zona vest”
7. Incheiere contract la procedura de cerere de oferte “Reparatii curente si
intretinere strazi in Municipiul Ploiesti – zona nord”
8. Organizarea procedurilor de negociere fara publicarea prealabila a unui
anunt de participare pentru urmatoarele obiective de investitii:
– “Blocuri locuinte sociale pentru persoane evacuate din case
nationalizate Cartier Libertatii – Ansamblul 9 Mai Ploiesti, etapa a II-a”
– “R.T.E. Locuinte Cartier Libertatii Ploiesti”
9. Deschidere oferte la procedura de cerere de oferte “Modernizare locuri de
joaca”
10. Transmiterea in SEAP de anunturi de atribuire.
11. Intocmire studii de piata, analiza oferte si elaborare note justificative
pentru achizitii directe pe baza referatelor de necesitate primite.
12. Corespondenta cu compartimentele Primariei Municipiului Ploiesti si alte
institutii.