PLOIEŞTI/Pasaj suprateran, peste calea ferată, la ieşirea din strada Mărăşeşti către centură. Proiectul va fi discutat în şedinţa de luni a Consiliului Local

Redactia -

PLOIEŞTI/Pasaj suprateran, peste calea ferată, la ieşirea din strada Mărăşeşti către centură. Proiectul va fi discutat în şedinţa de luni a Consiliului Local

 În şedinţa de luni a Consiliului Local Ploieşti va fi supus aprobării un proiect de hotărâre ce are în vedere aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici în vederea construirii unui pasaj suprateran peste calea ferată, în zona Gării de Vest, la ieşirea din strada Mărăşeşti către şoseaua de centură. Aici era un punct nevrangic, traficul fiind blocat în zonă zeci de minute, de fiecare dată când se punea bariera, creându-se cozi de maşini întinse pe zeci de metri. Lucrarea se doreşte a se realiza, în cea mai mare parte cu fonduri europene. Vă prezentăm, în cele ce urmează, raportul de specialitate al proiectului care conţine descrierea detaliată a lucrării:

 

 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “ACCESIBILITATE ŞI FLUIDIZARE TRAFIC CATRE ZONA INDUSTRIALA PLOIESTI – VEST ŞI PLATFORMA INDUSTRIALA BRAZI” şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului

 

Având în vedere faptul că prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – pol urban de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană şi – Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri, pot fi accesate fonduri şi pentru accesibilitate si fluidizare trafic catre zona industriala Ploiesti Vest si Platforma industriala Brazi. Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea calitatii vietii prin imbunatatirea infrastructurii din Polul de Crestere Ploiesti – Prahova.

Lucrarea de fata propune realizarea următoarelor obiective:

 

  1. 1.Pasaj superior şi rampele de acces. Aceasta cale de comunicaţie este reprezentata de un pasaj superior pe 8 deschideri cu tablier din reţea de grinzi, rezemat continuu şi infrastructuri intermediare lamelare şi de capăt masive fundate indirect. Acest lucru impune o lucrări de drum la nivelul terenului actual şi de utilitati, în anumite cazuri cu relocare sau devieri. Acest obiectiv este caracterizat de următorii parametrii:
  1. – Lungime totala lucrare 471,60;
  2. – Lungime totala tablier pod 296,30 m;
  3. – 15 grinzi prefabricate precomprimate monolitizate la partea superioara prin placa de suprabetonare şi la capătul deschiderilor prin antretoaze din beton armat precomprimate transversal.

Rampe de acces pod cu lungime de 87,90 m + 86,21 m = 174,11 m, încadrate de ziduri de sprijin de inaltime variabila (intre 0,50 m şi 5,50 m).

 

2.Drumuri (drumuri de acces, extindere str. Marasesti, realizare sens giratoriu)

La nivelul solului, accesul către proprietatile private şi către societatea INSPET S.A se va desfasura pe doua drumuri de acces (drum acces 1 şi drum acces 2) situate de o parte şi de alta a pasajului, în apropierea zidurilor de sprijin. Accesul către parcările riverane şi clădirea de birouri situate pe coltul intersecţiei străzii Marasesti cu strada Vestului se va realiza prin accesul în viitorul supermarket LIDL şi continuându-se pe sub pasaj (drum de acces 3). Pasajul Marasesti se va racorda la drumul existent prin reabilitarea străzii Marasesti.

Pasajul superior se va continua catre giratia Marasesti cu DN1 printr-o structura rutiera cu patru benzi (doua pe sens) pana la intersectia cu viitorul drum de acces catre Parcul Municipal Vest, intersectie ce va fi amenajata, pentru facilitarea accesului, cu sens giratoriu.

 

  1. 3.Instalaţii electrice iluminat exterior

          Construirea noului pasaj suprateran implica realizarea unei noii reţele de iluminat exterior, atât pentru iluminarea pasajului propriu zis, cat şi pentru iluminatul străzilor de acces situate la baza pasajului.

Reţele existente, de alimentare cu energie electrica din zona (LEA, LES) se vor devia corespunzător, păstrând functionalitatile existente şi extinzandu-le asupra noilor amenajări din zona.

 

  1. 4.Colectarea şi evacuarea apelor pluviale de pe pasajul superior

Pentru realizarea colectării şi evacuării apelor pluviale de pe suprafaţa pasajului superior cu descărcare în reţeaua publica oraseneasca se va realiza o reţea de canalizare pluviala. Reţeaua de canalizare se compune din conducte, material PVC, cu diametre cuprinse intre De 160 – 500 mm, amplasata în axului drumului.

 

Colectarea apelor pluviale de pe suprafaţa carosabilului pasajului se va face prin intermediul unei baterii de guri de scurgere STAS 6701/82 cuplate intre ele, având trei grătare (una fara sifon şi depozit tip A1 având un grătar şi una cu sifon şi depozit tip A2 cu doua grătare). Racordarea gurilor de scurgere la colectoarele de canalizare se va face prin intermediul căminelor de vizitare pentru colectoarele de 160-500 mm. Pe traseul reţelei de canalizare proiectata au fost prevăzute cămine de vizitare conform STAS 3051/91, cămine de vizitare la distante de maxim 60m şi sunt conform STAS 2448/82. Căminele permit accesul în canale în scopul supravegherii şi intretinerii acestora, pentru curatirea şi evacuarea depunerilor, având dimensiuni care sa permită introducerea uneltelor şi utilajelor specifice. Conform Ghidului Solicitantului   Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere – Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub – domeniul: Poli de creştere, în cazul solicitanţilor care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, valoarea maximă a asistenţei nerambursabile care poate fi acordată pentru un proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, este de 98% din valoarea totală a costurilor eligibile.Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuţia proprie la costurile eligibile ale proiectului şi costurile neeligibile.