PLOIEŞTI/Primăria vrea să cumpere fostul sediu PECO. Află ce va funcţiona acolo

Redactia -

Consiliul Local Ploieşti va dezbate, luni, un proiect care prevede declanşarea etapelor necesare în vederea achiziţionării fostului sediu al Peco Prahova, aflat pe strada Văleni, lângă sediul central al BCR. Iată cum motivează autorităţile locale această iniţiativă: 

„Între Consiliul Local al Municipiului Ploieşti şi S.C. “Peco” Prahova SA a fost încheiat contractul de concesiune nr. 10381/13.05.1992. Obiectul contractului îl constituie preluarea în concesiune a terenului situat la intersecţia străzilor Văleni şi Gheorghe Doja, în suprafata de 900 m.p., aparţinând patrimoniului municipiului Ploieşti, în vederea construirii unui sediu firmă. Prin actul adiţional nr. 271106/13.04.2004 la contractul de concesiune nr. 10381/13.05.1992 a fost modificat capitolul I – Părţile Contractante, în sensul că titularul contractului de concesiune este Societatea Naţională a Petrolului “Petrom” S.A. Sucursala Peco Prahova.

Actul adiţional nr. 18073/23.09.2008 la contractul de concesiune nr. 10381/13.05.1992 a modificat capitolul I – Părţile Contractante, în sensul că titularul contractului de concesiune este S.C. Petrom S.A. 

Prin actul adiţional nr. 656/3/14.04.2010 la contractul de concesiune nr. 10381/13.05.1992 a fost modificat capitolul I – Partile Contractante, în sensul că titularul contractului de concesiune este S.C. OMV Petrom S.A.

Potrivit prevederilor Capitolului IX, art. 11 din contract Alte clauze şi obligaţii specifice stabilite de părţi, pct. 1, respectiv anexa 4, concesionarul avea obligaţia să efectueze cheltuieli ocazionate de dezvoltarea spitalului de boli contagioase în cuantum de 20.000 lei, de realizarea unui sediu + sală de conferinţe pentru Fundaţia Nichita Stănescu în cuantum de 7.500 lei şi a unui sediu pentru Clubul Sportiv Peco în cuantum de 3.500 lei, reprezentând acţiune de sponsorizare.

Urmare verificărilor efectuate în evidenţele Direcţiei de Gestiune Patrimoniu nu s-au identificat documente justificative din care să rezulte realizarea acestor obligaţii de către concesionar.

Prin adresa nr. 93/29.05.2009, Direcţia de Gestiune Patrimoniu a solicitat Direcţiei Economice să comunice dacă deţine în evidenţe documente care să ateste efectuarea de către S.C. Petrom S.A. a invesţiilor menţionate anterior. Prin adresa nr. DE60/23.06.2009, Direcţia Economică a comunicat faptul că din evidenţa contabilă nu reiese faptul că au fost preluate obiectivele menţionate în adresa nr. 93/29.05.2009.

Direcţia de Gestiune Patrimoniu – prin adresa nr. 14525/07.07.2009 – a solicitat dovada realizării obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune nr. 10381/13.05.1992, în caz contrar urmând să se procedeze la acţionarea societăţii în instanţa de judecată în vederea achitării de daune potrivit prevederilor Capitolului VII, art. 9 din contract „pentru nerespectarea obligatiilor stabilite în contract, părţile datorează penalităţile în limitele stabilite în caietul de sarcini. Daunele se plătesc în măsura în care nu sunt acoperite prin plata penalităţilor, însă S.C. Petrom S.A. nu a dat curs notificării şi nu a prezentat documentele solicitate.

Prin adresa nr. 2837/28.06.2012 şi înregistrată la municipiul Ploieşti sub nr. 11620/23 iunie 2012, S.C. OMV Petrom S.A. precizează că intenţionează să înstrăineze prin vânzare imobilul situat în str. Văleni nr. 44 şi a solicitat să se precizeze procedura de încetare de comun acord a contractului de concesiune.

Ţinând cont de faptul că, municipiul Ploieşti nu deţine un sediu în care să funcţioneze întreg aparatul de specialitate, spaţiile unde acesta îşi desfăşoară activitatea fiind insuficiente, insalubre sau situate la adrese diferite, suntem interesaţi de achiziţionarea acestui imobil.

Considerăm că achiziţionarea acestui imobil este benefică şi pentru cetăţeni, asigurând astfel un flux continuu activităţii şi condiţii civilizate pentru rezolvarea problemelor acestora, sens in care propunem constituirea unei comisii care să negocieze preţul de achiţionare al imobilului din str. Văleni nr. 44.