Ploieştiul are un nou city manager. Află despre cine e vorba

Redactia -

Ploieştiul are un nou city manager. Află despre cine e vorba

Noul primar al municipiului Ploieşti, Iulian Bădescu, îşi completează echipa cu care va lucra în acest mandat. Recent a fost ales şi noul city manager al municipiului, în fapt mâna dreaptă a edilului. Primaria municipiului Ploiesti informeaza cetatenii ca doamna Anca Agapie este City Manager al orasului incepand de miercuri, 18 iulie 2012. Doamna Anca Agapie este de profesie economist si a lucrat in mediul privat.

 

 

Iată ce conţine profilul de pe bestjobs.ro al noului city manager al Ploieştiului:

 

 

Experienta


Director Economic, SC Toping Company SRL
FinanteFinanciar / Contabilitate
August 2009 – prezent
– organizarea si conducerea activitatii economico-financiar-contabile la nivelul societatii
– organizarea si conducerea activitatii de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii
– organizarea si conducerea activitatii de tinere a evidentelor financiar-contabile in cadrul structurilor departamentului economic si ale celorlalte structuri din societate in conformitate si cu respectarea legislatiei in vigoare
– organizarea si conducerea activitatii de: inventariere a stocurilor si a intregului patrimoniu al societatii conform actelor normative adoptate si a legislatiei din domeniu in vigoare, intocmirea bilantului contabil la termenele si in conformitate cu prevederile actelor normative din domeniul financiar-contabil , tinerea corecta si la zi a evidentei valorice a productiei realiate si facturate , a servicilor prestate, urmarind incasarea sumelor cuvenite la termenele stabilite prin contracte incheiate si in cuantumurile inscrise in facturile emise , tinere corecta si la zi a evidentei privind plata cheltuielilor angajate si efectuate de catre personalul societatii, conform contractelor incheiate si a comenzilor lansate , precum si evienta taxelor si impzitelor datorate de catre societate conform legislatiei in vigoare , elaborare a necesaruli de credite si de contractare a creditelor precum si activitatea de intocmire si actualizare a situatiilor privind incasirile si platile efectuate de catre societate urmare a activitatii desfasurate
– asigura punerea la dispozitia organelor de control desemnate din cadrul societatii si din afara acesteia a documenelor financiar-contabile , conform competentelor organelor respective si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare


DIRECTOR ECONOMIC, COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR BUCURESTI SA
FinanteFinanciar / Contabilitate
Iulie 2005 – Iulie 2009
– organizarea si conducerea activitatii economico-financiar-contabile la nivelul societatii
– organizarea si conducerea activitatii de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii
– organizarea si conducerea activitatii programelor de finantare a tuturor actiunilor planificate a se desfasura in cadrul societatii si a activitatilor de productie si de realizare a obectivlor
– sustinerea si supunerea spre aprobare, dupa caz, Adunarii Generale a Actionarilor(AGA), Consiliului de Administratie (CA) si Directorului General , a bugetului de venituri si cheltuieli a societatii
– asigurarea transmiterii cu operativitate la factorii de raspundere din societate a bugetelor si programelor de finantare aprobate
– organizarea si conducerea activitatilor personalului din structurile financiar-contabile ale departamentului economic si a personalului din celelalte structuri ale societatii cu responsabilitati in executia bugetelor si in realizarea si derularea progrmelor e finantare adoptate
– participarea la activitatile premergatoare , la negocierea si incheierea contractelor pentru executia lucrarilor de realizare a obiectivului adjudecat , precum si a contractelor de aprovizionare cu materiale , prestari de servicii, etc
– participarea la sedintele de analiza organizate la nivelul conducerii societatii si a conducerilor celorlalte departamente si a managerilor de proiect, privind: stadiile de derulare a contractelor incheiate si a comenzilor lansate pentru achizitiile de materiale si de diferite prestari de servicii necesare realizarii obiectivelor, stadiile de executie a lucrarilor de realizare a obiectivelor contractate, situatiile comparative cantitative si valorice la materiale, transporturi, utilaje si manopera , precum si situatiile comparative privind cheltuielile indirecte pe fiecare obiectiv in parte contractat pe luna precedenta si cumulat pe tot obiectivul si pe total societate , garantiile de buna executie constituite pe fiecare obiectiv in parte si garantiile constituite pentru participarea la licitatii si pentru acordarea de avansuri ori de credite bancare, disponibilitatile in lei si in valuta ale societatii, profitul pe activitatile desfasurate, modalitatea de organiare si desfasurare a inventarierilor periodice a stocurilor i anuale a patrimoniului societatii, precum si analiza privind rezultatele inventarierilo respective
– organizarea si conducerea sedintelor de analiza privind:ordinea si disciplina muncii personalului din cadrul structurilor deparamentului economicsi modul de respectare a disciplinei economico – financiare de catre intregul personal al societatii , modul de organizare si de tinere a evientei financiar-contabile la nivelul societatii , precum si analiza privind bilantul contabil, contul de profit si pierdere, dinamica si structura cifrei de afaceri, lichiditatea si solvabilitatea societatii, evolutia situatiilor din contul curent si din contrile de imprumut
– intocmirea programul lunar cu principalele activitati care se organizeaza si desfasoara in cadrul sructurilor deparamentului economic
– organizarea si conducerea activitatii de tinere a evidentelor financiar-contabile in cadrul structurilor departamentului economic si ale celorlalte structuri din societate in conformitate si cu respectarea legislatiei in vigoare
– organizarea si conducerea activitatii de: inventariere a stocurilor si a intregului patrimoniu al societatii conform actelor normative adoptate si a legislatiei din domeniu in vigoare, intocmirea bilantului contabil la termenele si in conformitate cu prevederile actelor normative din domeniul financiar-contabil , tinerea corecta si la zi a evidentei valorice a productiei realiate si facturate , a servicilor prestate, urmarind incasarea sumelor cuvenite la termenele stabilite prin contracte incheiate si in cuantumurile inscrise in facturile emise , tinere corecta si la zi a evidentei privind plata cheltuielilor angajate si efectuate de catre personalul societatii, conform contractelor incheiate si a comenzilor lansate , precum si evienta taxelor si impzitelor datorate de catre societate conform legislatiei in vigoare , elaborare a necesaruli de credite si de contractare a creditelor precum si activitatea de intocmire si actualizare a situatiilor privind incasirile si platile efectuate de catre societate urmare a activitatii desfasurate
– asigurarea documentatiei economico-financiara necesara intocmirii, prezentarii si sustinerii ofertelor in cadrul procedurilor ( licitatii, cereri de oferte de pret, negocieri, s.a.) de angajare de catre investitori ( beneficiari) a lucrarilor de realizare a unor obiective
– asigurarea recuperarii garantiilor de buna executie in cuantumurilor si la termenele stabilite prin contractele incheiate , precum si a garantiilor constituite pentru participarea la licitatii si pentru acordarea de avansuri ori credite bancare
– asigura punerea la dispozitia organelor de control desemnate din cadrul societatii si din afara acesteia a documenelor financiar-contabile , conform competentelor organelor respective si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare


ECONOMIST, LAMORA DESIGN SRL PLOIESTI
FinanteFinanciar / Contabilitate
Aprilie 2004 – Iunie 2005
– intocmirea si tinerea evidentei primare
– intocmirea tuturor declaratiilor ( 300, 100, sanatate, somaj, contributia asigurarilor sociale, contribtia asigurarilor de sanatate)
– intocmirea bilantului contabil si al contului de profit si pierdere
– intocmirea si verificarea jurnalului de vanzari, jurnalului de cumparari si registrului jurnal
– intocmirea iventarierii patrimomiului societatii


CONTABIL SEF, GHICUTA TAMPLARIE SNC POTIGRAFU
FinanteFinanciar / Contabilitate
Iunie 1997 – Iunie 2004
– intocmirea si tinerea evidentei primare
– intocmirea tuturor declaratiilor ( 300, 100, sanatate, somaj, contributia asigurarilor sociale, contribtia asigurarilor de sanatate)
– intocmirea bilantului contabil si al contului de profit si pierdere
– intocmirea si verificarea jurnalului de vanzari, jurnalului de cumparari si registrului jurnal
– intocmirea iventarierii patrimomiului societatii
– evidenta ipozitelor si taxelorlocale
Contabil, SC Prola SA Ploiesti
FinanteFinanciar / Contabilitate
Decembrie 1995 – Iunie 1997
-evidenta impozitelor si taxelor locale
-evidenta gestiunilor la magazinele en detail
Contabil, Cooperativa de Consum Pucheni
FinanteFinanciar / Contabilitate
Ianuarie 1991 – Decembrie 1995
-evidenta impozitelor si taxelor locale
-evidenta gestiunilor la magazinele en detail

 

Studii


UPG PLOIESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE, Ploiesti
Master / Studii postuniversitare
2005 – 2007
UPG PLOIESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE, Ploiesti
Facultate (terminat)
2001 – 2005Aptitudini
PLANIFICARE,ORGANIZARE SI CONTROL AL ACTIVITATII
LUARE DE DECIZII SI INITIATIVALimbi straine
Engleza – Mediu