PLOIEŞTI/Vineri – şedinţă a Consiliului Local. Află ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Redactia -

PLOIEŞTI/Vineri – şedinţă a Consiliului Local. Află ce proiecte sunt pe ordinea de zi

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1203

privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 27 aprilie 2012

Primarul Municipiului Ploieşti:

în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

 

D I S P U N E:

Articol unic – Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă ordinară în data de 27 aprilie 2012, începând cu ora 1200, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

– Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Ploieşti din data de 26 martie 2012.

– Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Ploieşti din data de 30 martie 2012.

– Întrebări şi interpelări.

– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – tinerei Cojan Ioana Roxana – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilului Dan Cristian Andrei – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamnei Drăghici Cristina – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamnei Rînduroiu Niculina – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnului Stanciu Daniel – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

– Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnului Vasciuc Florin – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

– Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.

– Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.

– Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012 – iniţiat de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Ion Iancu, Radu Mateescu şi Gheorghe Sîrbu.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între Municipiul Ploieşti, Grădiniţa „Dumbrava Minunată”, Direcţia Generala de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean în vederea derularii proiectul educaţional „Un start bun în viaţă” privind educaţia timpurie a copiilor – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Elisabeta Popovici, Adrian Lupu, Marilena Stanciu, Teodor Avramescu şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiesti pe anul 2012 – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Gheorghe Sîrbu şi Mihai Nicolescu Sava.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, ca urmare a transformării gradelor profesionale a 29 posturi pentru funcţionarii publici ce au promovat examenul – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

– Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de nivel inferior în nivel superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ploieşti pentru funcţionarul public ce a promovat examenul – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

– Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri şi impozit teren în baza Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform cererii depuse de către Organizaţia Umanitară Concordia – iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu şi Constantin Popa.

– Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale anumitor categorii de contribuabili – iniţiat de Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu şi Constantin Popa.

– Proiect de hotărâre privind actualizarea/modificarea tarifelor pentru activităţile de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie, colectarea, transportul şi neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei, în municipiul Ploieşti, la contractul de delegare prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploieşti nr. 14393/17.08.2010 – iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Iulian Teodorescu, Valentin Sava şi Ion Eparu.

– Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârilor Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor şi preţurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. şi numărul 34/30 martie 2004 privind acordarea de avize pentru tăieri şi toaletări de arbori pe raza Municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiţii Fond lucrări şi a programului de investiţii Fond prioritar obligaţie concesionar pentru anul 2012 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare – iniţiat de consilierii Valentin Sava, radu Mateescu, Ion Iancu, Constantin Popa, Iulian Teodorescu şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor impuse de Ghidul solicitantului, pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova” – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu şi Adrian Lupu.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Prahova”, a principalilor indicatori tehnico-economici şi a cheltuielilor legate de implementarea acestuia – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu şi Adrian Lupu.

– Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de depozitare a deşeurilor în rampa ecologică Boldeşti-Scăieni – iniţiat de consilierii Iulian Teodorescu, Valentin Sava şi Adrian Lupu.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare spaţiu etaj II, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti» – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

– Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 245/30.09.2008 privind stabilirea unor măsuri de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

– Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu cu numărul DTI 063 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate speciale – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

– Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Ploieşti şi comunele Brazi, Bărcăneşti şi Blejoi în vederea revizuirii hărţilor strategice de zgomot unitare pentru aglomerarea urbana Ploiesti – iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu şi Iulian Teodorescu.

– Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de cooperare între Municipiul Ploieşti prin Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti şi Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Boldeşti Scăieni – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.

– Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/2012 privind aprobarea Acordului intre SC Hale şi Pieţe SA şi Luca Liviu, Bercea Florin, Alexandru Eduard, Sindicatul Naţional Petrom Energie şi Capră Daniel, Capră Alexandru Daniel, S.C. JIF S.R.L, modificată şi completată – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular propuse să funcţioneze în anul şcolar 2012 – 2013 în municipiul Ploieşti – iniţiat de consilierii Marilena Stanciu, Elisabeta Popovici, Iulian Bolocan, Adrian Lupu şi Teodor Avramescu.

– Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova a unui spaţiu în suprafaţă construită de 455 mp din cadrul imobilului în care a funcţionat Şcoala cu clasele I-VIII ,,Matei Basarab” situat în strada Înfrăţirii nr. 4 – iniţiat de consilierii Marilena Stanciu, Elisabeta Popovici, Iulian Bolocan, Adrian Lupu şi Teodor Avramescu.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenţii de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, declaraţi eligibili în şedinţa comisiei din luna februarie, 2012 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

– Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 cuprinzând lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, structura 2-3 camere, aprobata prin Hotărârea nr. 114/2012 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa si Costel Horghidan.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri în vederea reglementării situaţiei create ca urmare a încetării contractului de asociere nr. 1112/23.01.2006 încheiat între municipiul Ploieşti şi SC Triumf SA – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Gabriel Ionescu, Marius Mateescu, Radu Mateescu, Iulian Teodorescu şi Marilena Stanciu.

– Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii nr. 358/2011 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti  cu privire la includerea unor imobile in patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil ‘n patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind includerea ‘n „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti” a terenului ‘n suprafa]ă de 92 mp, situat în Ploieşti, str. Democra]iei nr.71A – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti  nr. 121/2009 în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajare parcări B-dul Republicii bl. 5A, Aleea Codrului şi Aleea Vlăsiei” – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotă[email protected] nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind insuşirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan şi Constantin Popa.

– Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri in patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan şi Constantin Popa.

– Proiect de hotărâre privind darea ‘n folosin]ă gratuită către Casa Jude]eană de Pensii Prahova a unor spa]ii cu altă destinaţie decât aceea de locuin]ă situate ‘n imobilul din Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 56 – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Adina Gheorghe, Elisabeta Popovici, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.

– Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adi]ional a contractului de concesiune nr. 13640/17.07.2008 ‘ncheiat între Municipiul Ploieşti şi Cabinetul Medical Individual Dr. Ristache Carolina – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Adina Gheorghe, Elisabeta Popovici, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prin act adi]ional a contractului de concesiune nr. 24032/21.12.2007 încheiat între Municipiul Ploieşti si Cabinetul Individual Tehnician Dentar Ionescu Loreta Gabriela pentru extinderea spa]iului medical în care îşi desfăşoară activitatea – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Adina Gheorghe, Elisabeta Popovici, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu şi Marius Mateescu.

– Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Aldea Lucia în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, Aleea Scoruşului nr. 2, bl. 15, sc. A, ap. 4, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Matei Gabriel şi Matei Elena Loredana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str. Banatului, nr. 3, bl. 37A, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Budică Vasilică şi Budică Geanina-Gabriela-Diana în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat ‘n Ploieşti, str. Sergent Erou Gheorghe Mateescu nr. 18, bl. 10, sc. D, ap. 135, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Huzună Maria ‘n vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat ‘n Ploieşti, str. Luminii nr. 3, bl. 31N, ap. 1, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Asimionesei Constantin şi Asimionesei Rodica ‘n vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat in Ploieşti, str. General Eremia Grigorescu nr. 16, bl. 95, sc. D, ap. 64, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Simion Sorinel şi Simion Marieta ‘n vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat ‘n Ploieşti, str. Zimbrului nr. 14A, bl. 141E, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Stroe Dănu] şi Stroe Daniela Doina ‘n vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat ‘n Ploieşti, Aleea Brumărelelor nr. 9, bl. 132, sc. B, ap. 24, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Stroe Daniela Doina ‘n vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat in Ploieşti, Aleea Brumărelelor nr. 9, bl. 132, sc. B, ap. 23, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Iulian Bolocan.

– Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Piaţa Vasile Paraschiv” zonei din faţa Hotelului Prahova – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Carmen Dumitru, Costel Horghidan, Gabriel Ionescu, Marius Mateescu si Gheorghe Popa.

– Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „Piaţa Ion Luca Caragiale” parcului amplasat în faţa Palatului Administrativ – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Adina Gheorghe, Florin Sicoie, Carmen Dumitru, Costel Horghidan, Gabriel Ionescu, Marius Mateescu si Gheorghe Popa.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului Local” de stabilire a zonelor de intervenţie şi măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Marius Mateescu, Costel Horghidan, Florin Sicoie şi Gheorghe Popa.

– Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 553/21.11.2011 de aprobare a zonării fiscale a municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Marius Mateescu, Florin Sicoie, Gabriel Ionescu, Costel Horghidan şi Gheorghe Popa.

– Proiect de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare a unor construcţii pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Marius Mateescu, Gheorghe Popa, Costel Horghidan, Gabriel Ionescu şi Florin Sicoie.

– Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 157/31.08.2005 şi 62/26.02.2010, pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Lotizare cartier Tineret – Ghighiului, strada Ghighiului, Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Adina Gheorghe, Carmen ­­­­­­­­­­­­­­­­Dumitru, Marius Mateescu, Gheorghe Popa, Costel Horghidan, Gabriel Ionescu şi Florin Sicoie.

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construirea şi dotarea unei secţii de producţie a biscuiţilor, pişcoturilor şi a altor produse similare” str. Poligonului nr. 1, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Carmen Dumitru, Marius Mateescu, Gheorghe Popa, Costel Horghidan, Gabriel Ionescu şi Florin Sicoie.

– Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr. 551/21.12.2011 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu „Studierea accesului din Bulevardul Republicii şi corelare cu PUZ aprobat pentru amplasare locuinţă unifamilială”, intrare în legalitate B-dul Republicii nr. 176, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe­­­­­­­­­­­­­, Gheorghe Popa şi Marius Mateescu.

– Proiect de hotărâre privind încetarea unui mandat de consilier local şi declararea vacantării acestuia.

– Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.

– Diverse.

– Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru al doilea semestru al anului 2011.

– Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din municipiul Ploieşti Semestrul II – 2011.

– Adresa nr. 4297/07.03.2012 – SC Acapulco Duplex SRL.

Dată în Ploieşti, astăzi, 23 aprilie 2012, în două exemplare originale.

Primar,

Andrei Liviu Volosevici