Ploile au făcut prăpăd în Prahova în ultima lună. Află câte localităţi au fost afectate

Redactia -

Ploile au făcut prăpăd în Prahova în ultima lună. Află câte localităţi au fost afectate

Institutia Prefectului a emis Hotararea nr. 20 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, necesara obtinerii de fonduri pentru remedierea pagubelor materiale produse ca urmare a efectelor in 35 de localitati a fenomenelor meteorologice periculoase din perioada mai – iunie 2012.
 COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTĂRÂREA nr. 20 din 19.06.2012
privind obţinerea de fonduri pentru remedierea pagubelor materiale produse ca urmare
a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase din perioada mai – iunie 2012

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Prahova,Având în vedere pagubele materiale produse la nivelul judeţului Prahova în perioada mai – iunie 2012, ca urmare a manifestării unor fenomene meteorologice deosebite, pentru demararea formelor legislative necesare promovării proiectului de Hotărâre de Guvern, în vederea alocării de fonduri pentru localităţile afectate,


HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Ca urmare a analizei notelor de constatare-evaluare a efectelor calamităţilor naturale produse la nivelul judeţului Prahova, precum şi a aprobării măsurilor şi priorităţilor de soluţionare care se impun, se aprobă în şedinţa extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – Prahova din data de 19.06.2012, propunerea privind solicitarea de alocare a sumei de 46.195,36 mii lei din Fondul de Rezervă Bugetară la dispoziţia Guvernului României, pentru reabilitarea ori readucerea la starea iniţială a zonelor afectate din 35 de localităţi, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Elaborarea proiectului de Hotărâre de Guvern în scopul alocării de fonduri financiare pentru comunităţile locale afectate de fenomenele meteorologice periculoase din perioada mai – iunie 2012.
Art. 3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova va publica prezenta hotărâre pe site-ul instituţiei www.isuprahova.ro .


SITUAŢIA localităţilor afectate de fenomenele meteorologice nefavorabile în perioada 19.05.2012 – 06.06.2012 


1. Comuna ADUNAŢI Nota de constatare nr. 1084/07.06.2012 807,00 Apărări maluri: 0,150 km (525,00 mii lei)
Drumuri comunale: 0,150 Km (282,00 mii lei)

2. Comuna ALUNIŞ Nota de constatare nr. 2598/29.05.2012 163,82 Apărări maluri: 0,070 km (144,22 mii lei)
Traversări pietonale: 2 (12,00 mii lei)
Păşuni şi fâneţe: 0,95 ha (7,60 mii lei)
3. Comuna APOSTOLACHE Nota de constatare nr. 1263/30.05.2012 894,30 Apărări maluri: 0,110 km (873,30 mii lei)
Drumuri comunale: 0,040 km (21,00 mii lei)
4. Comuna ARICEŞTII-ZELETIN Nota de constatare nr. 1013/13.06.2012 2.500,74 Apărări maluri: 0,190 km (317,49 mii lei)
Drumuri judeţene: 2 km (1210,00 mii lei)
Drumuri comunale: 4,6 km (848,25 mii lei)
Podeţe: 5 (125,00 mii lei)
5. Comuna BABA-ANA Nota de constatare nr. 4216/14.06.2012 25,00
Podeţe: 1 (25,00 mii lei)

6. Comuna BĂTRÂNI Nota de constatare nr. 1953/30.05.2012 225,63 Apărări maluri: 0,125 km (186,63 mii lei)
Drumuri comunale: 0,020 km (4,00 mii lei)
Podeţe: 2 (35,00 mii lei)
7. Comuna BERTEA Nota de constatare nr. 2339/34.05.2012 2.374,09 Diguri: 0,060 km (13,14 mii lei)
Apărări maluri: 0,015 km (10,95 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,200 km (2300,00 mii lei)
Podeţe: 1 (50,00 mii lei)
8. Comuna BREBU Nota de constatare nr. 6050/07.06.2012 116,56 Drumuri judeţene: 0,260 km (116,56 mii lei)
9. Oraşul BREAZA Nota de constatare nr. 7479/07.06.2012 24,00 Străzi: 0,080 km (24,00 mii lei)
10. Comuna CĂRBUNEŞTI Nota de constatare nr. 1175/05.06.2012 1.160,26 Apărări maluri: 0,950 km (930,00 mii lei)
Drumuri comunale: 0,100 km (160,26 mii lei)
Podeţe: 3 (70, 00 mii lei)
11. Comuna CERAŞU Nota de constatare nr. 2475/31.05.2012 785,92 Apărări maluri: 0,340 km (638,74 mii lei)
Drumuri comunale: 0,180 km (33,18 mii lei)
Poduri: 2 (64,00 mii lei)
Podeţe: 2 (50,00 mii lei)
12. Comuna CHIOJDEANCA Nota de constatare nr. 1020/20.05.2012 1.063,43 Drumuri judeţene: 0,050 km (13,43 mii lei)
Drumuri comunale: 2 km (1.050,00 mii lei)
13. Comuna CORNU Nota de constatare nr. 3363/31.05.2012 4.085,25 Apărări maluri: 0,200 km (500,00 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,085 km (195,90 mii lei)
Străzi: 0,580 km (1303,35 mii lei)
Consolidare versant: 0,220 km (2086 mii lei)
14. Comuna DRAJNA Nota de constatare nr. 4465/05.06.2012 2.132,31 Apărări maluri: 0,450 km (1.222,00 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,002 km (0,31 mii lei)
Drumuri comunale: 0,400 km (210,00 mii lei)
Podeţe: 1 (700,00 mii lei)
15. Comuna GORNET Nota de constatare nr. 2075/06.06.2012 şi 2133/14.06.2012 623,00 Drumuri comunale: 0,050 km (448,00 mii lei
Consolidare versant – 0,050 km (175,00 lei)
16. Comuna IORDĂCHEANU Nota de constatare nr. 3578/06.06.2012 57,00 Apărări maluri: 0,050 km (57,00 mii lei)
17. Comuna IZVOARELE Nota de constatare nr. 3347/13.06.2012 3.041,40 Drumuri comunale: 17,56 km (2.458,40 mii lei)
Podeţe: 1 (25,00 mii lei)
Traversări pietonale: 2 (20,00 mii lei)
Consolidare versant – 0,100 km (538,00 lei)
18. Comuna JUGURENI Nota de constatare nr. 774/15.06.2012 1.492,88 Drumuri judeţene: 0,185 km (265,38 mii lei)
Drumuri comunale: 6,500 km (1.137,50 mii lei)
Podeţe DJ: 1 (30,00 mii lei)
Traversări pietonale DJ: 1 (60,00 mii lei)
19. Oraşul MIZIL Nota de constatare nr. 18031/15.06.2012 1.923,80 Apărări maluri: 0,150 km (403,80 mii lei)
Străzi: 7 km (700,00 mii lei)
Şcoli: 2 (505,00 mii lei)
Spitale: 1 (210,00 mii lei)
Alte obiective: 2 (105,00 mii lei)
20. Comuna PLOPU Nota de constatare nr. 2900/06.06.2012 217,10 Drumuri comunale: 0,300 km (217,10 mii lei)
21. Comuna POSEŞTI Nota de constatare nr. 2765/05.06.2012 649,20 Apărări maluri DJ: 0,200 km (192,00 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,030 (450,00 mii lei)
Poduri: 1 (7,20 mii lei)
22. Comuna PREDEAL-SĂRARI Nota de constatare nr. 1351/06.06.2012 4.379,50 Apărări maluri DJ: 0,340 km (3.886,50 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,280 km( 336,00 mii lei)
Drumuri comunale: 0,020 km (22,00 mii lei)
Podeţe: 1 (135,00 mii lei)
23. Comuna PROVIŢA DE JOS Nota de constatare nr. 1768/07.06.2012 272,00 Drumuri comunale: 2 km (272,00 mii lei)
24. Comuna PROVIŢA DE SUS Nota de constatare nr. 2259/31.05.2012 100,00 Drumuri comunale: 0,500 km (100,00 mii lei)
25. Comuna SALCIA Nota de constatare nr. 1090/22.05.2012 şi 1132/30.05.2012 1.017,80 Drumuri comunale: 1,336 km (78,30 mii lei)
Apărări maluri (DC): 0,140 km (350,00 mii lei)
Drumuri comunale: 4,525 km ( 589,50 mii lei)
26. Oraşul SINAIA Nota de constatare nr. 11355/24.05.2012 16,58 Apărări maluri (DC): 0,100 km (16,58 mii lei)
27. Oraşul SLĂNIC Nota de constatare nr. 4284/13.06.2012 937,04 Apărări maluri: 0,390 km (848,64 mii lei)
Poduri: 1 (20,40 mii lei)
Podeţe: 1 (68,00 mii lei)
28. Comuna STARCHIOJD Nota de constatare nr. 2182/30.05.2012 731,73 Apărări maluri: 0,375 km (698,35 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,025 km (6,38 mii lei)
Drumuri comunale: 0,200 km (27,00 mii lei)
29. Comuna SURANI Nota de constatare nr. 1002/23.05.2012 şi 1077/05.06.2012 1.840,25 Apărări maluri DJ: 0,035 km (525,00 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,035 km (35,00 mii lei)
Drumuri comunale: 0,600 km (420,25 mii lei)
Podeţe: 3 (860,00 mii lei)
30. Comuna ŞOIMARI Nota de constatare nr. 2416/01.06.2012 3.269,47 Apărări maluri (DC): 1,570 km (3.202,43 mii lei)
Drumuri comunale: 0,040 km (47,04 mii lei)
Traversări pietonale: 2 (20,00 mii lei)
31. Comuna ŞOTRILE Nota de constatare nr. 2413/24.05.2012 1.060,00 Apărări maluri: 0,08 km ( 330,00 mii lei)
Drumuri judeţene: 1 km (730,00 mii lei)
32. Comuna ŞTEFEŞTI Nota de constatare nr. 1323/29.05.2012 842,00 Drumuri judeţene: 2 km (764,00 mii lei)
Poduri: 1 (39,00 mii lei)
Podeţe: 1 (21,00 mii lei)
Traversări pietonale: 3 (18,00 mii lei)
33. Comuna TEIŞANI Nota de constatare nr. 2217/14.06.2012 3.008,18 Apărări maluri DC: 1,035 km (2.833,26 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,030 km (90,30 mii lei)
Drumuri comunale: 0,545 km (84,62 mii lei)
34. Comuna TELEGA Nota de constatare nr. 2633/01.06.2012 3.594,12 Apărări maluri DC: 0,480 km (3.170,75 mii lei)
Drumuri judeţene: 0,030 km (253,78 mii lei)
Drumuri comunale: 0,345 km (109,59 mii lei)
Podeţe: 1 (60,00 mii lei)
35. Comuna VĂRBILĂU Nota de constatare nr. 3833/29.05.2012 764,00 Drumuri judeţene: 2 km (764,00 mii lei)
TOTAL 46.195,36 INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI PRAHOVA