Poluează sau nu rafinăriile din Ploieşti? Răspunsul Gărzii de Mediu

Redactia -

Poluează sau nu rafinăriile din Ploieşti? Răspunsul Gărzii de Mediu

 

COMUNICAT DE PRESA – AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA –  GARDA NATIONALA DE MEDIU, SERVICIUL COMISARIATUL JUDETEAN PRAHOVA

Calitatea aerului din municipiul Ploiesti in atentia autoritatilor de mediu

Urmare sesizarilor primite din partea mai multor cetateni din Municipiului Ploiesti, care reclama  disconfortul olfactiv cauzat de activitatea rafinariilor, Garda Nationala de Mediu- Serviciul Comisariatul Judetean  Prahova a efectuat controale la operatorii economici SC Petrotel Lukoil SA, OMV PETROM  Rafinaria Petrobrazi, SC Rompetrol Rafinare SA –Rafinaria Vega Ploiesti. Controalele au vizat verificarea respectarii conditiilor impuse prin autorizatiile integrate de mediu detinute de cei trei operatori in ceea ce priveste emisiile atmosferice.

Indicatorii specifici pentru emisiile dirijate si fugitive de la rafinarii rezultate din activitatea de rafinare si alte activitati conexe desfasurate pe platformele respective sunt : hidrogenul sulfurat si compusii organici volatili, precum si indicatorii specifici proceselor de ardere : oxizi de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, pulberi. Mirosurile in rafinarie sunt cauzate, in principal, de compusii cu sulf,  cum ar fi hidogenul sulfurat, oxizii de sulf, hidrocarburilor de petrol si compusii organici volatili.

In urma controalelor, la verificarea surselor de emisii dirijate rezultate  din procesele de ardere a combustibililor in cuptoarele instalatiilor  si din procesele tehnologice, si din verificarea  rezultatelor monitorizarii emisiilor  atmosferice, raportate la valorile limita de emisie, stabilite prin legislatia de mediu in vigoare,  nu s-au constatat depasiri ale poluantilor analizati.           

Totodata, din activitatea celor trei rafinarii au fost identificate si alte surse de emisii din categoria emisiilor difuze/nedirijate, care pot genera disconfort olfactiv si  care sunt asociate urmatoarelor procese : epurarea apelor uzate, racirea apelor in turnurile de racire , transferul, stocarea si manevrarea produselor petroliere, scurgeri prin neetanseitatile componentelor echipamentelor sub presiune (valve, flanse, pompe/compresoare, robineti, etc.), golirea rapida  a gazelor  rezultate de la camerele de cocsare.

In ceea ce priveste calitatea aerului ambiental, APM Prahova  monitorizeaza  calitatea aerului in  6  statii automate : 2 statii de tip industrial (PH4- Primaria comunei Brazi si PH6 – Str. Mihai Bravu), 2 statii de tip trafic (PH1- Sediu APM, Str. Gh. Gr. Cantacuzino si PH5 – Bulevardul Bucuresti), o statie de fond urban (PH2 – Piata Victoriei) si o statie de fond suburban (PH3- Primaria Blejoi) si 4 statii manuale amplasate in Municipiul Ploiesti, in punctele: Palatul Culturii, Sediu APM Prahova, Statia Poliserv, Statia Vega .

Cu ajutorul Sistemului automat de monitorizare  a calităţii aerului, A.P.M. Prahova  monitorizeaza in permanenta (24 de ore din 24 de ore) indicatorii stabiliti prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator – oxizi de azot, oxizi de sulf, monoxid de carbon, ozon, pulberi in suspensie fractia PM10 si PM2.5, BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, orto, meta si para xilen).  In perioada 01-30 septembrie 2016, valorile masurate ale indicatorilor  monitorizati cu echipamentele functionale din statiile automate nu au depasit  VLE (valorile limita de emisie). Mentionam ca in intervalul august – septembrie a.c., la  statia automata de monitorizare a calitatii aerului PH2,  la indicatorul benzen, valorile orare masurate au  fost mai ridicate fata de tendinta zonei, dar nu au depasit VLE ( Valoarea limita medie anuala pentru benzen este de  5 µg/mc ).

Prin cele 4 statii manuale, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova monitorizeaza indicatorii specifici activitatilor din judet, si anume: aldehida formica, amoniac, hidrogen sulfurat, fenol, total pulberi in suspensie. In perioada sus mentionata, nu au fost inregistrate depasiri ale concentratiilor maxime masurate. Valorile masurate ale acestor indicatori au fost de 2 pana la 5 ori mai mici decat concentratiile  maxime admise conform standardelor in vigoare.

In contextul numeroaselor sesizari ale populatiei privind disconfortul creat de mirosuri, A.P.M.Prahova a instituit un plan de monitorizare suplimentara a calitatii aerului – prin masurari momentane (de 30 minute), urmarind zonele aferente agentilor economici potentiali poluatori, cu o frecventa saptamanala, in urmatoarele zone:

 • Zona SC Petrotel Lukoil, SC Lukoil Energy Gas Romania, Isover;
 • Zona SC Rompetrol Rafinare SA Vega;
 • OMV PETROM SA Rafinaria Petrobrazi;
 • SC Unilever Romania;
 • Zona centrala a Municipiului Ploiesti, cuprinsa intre Palatul Administrativ, Catedrala Sf. Ioan, Halele Centrale;
 • Zona SC Astra SA, Bariera Bucuresti – Gara de Sud ;
 • Zona Mihai Bravu– Zona Bereasca – zona Bariera Bucov;
 • Zona Nord-Malu Rosu;
 • Zona Gara de Nord;
 • Zona sat Tatarani, comuna Barcanesti;
 • Statia de epurare a Municipiului Ploiesti

In urma masuratorilor, s-a constatat ca, in perioadele in care conditiile atmosferice (directia si viteza vantului) au favorizat deplasarea poluantilor dinspre platformele industriale N si NE, s-au inregistrat cresteri ale valorilor concentratiilor masurate in statiile automate de monitorizare din centrul orasului Ploiesti, confirmate si de masuratorile de scurta durata, realizate conform planului suplimentar, in zonele: centru, zona de sud a orasului si cartierul Mihai Bravu. Cresterile inregistrate au coincis si cu activitatile de la rampele auto si feroviare de pe platforma de nord (zona Rafinariei Vega, unde se incarca/descarca produse petroliere) si de pe platforma de sud-vest a orasului (zona Rafinariei ASTRA, unde se desfasoara activitati de prelucrare a deseurilor petroliere).

Valorile crescute fata de tendinta zonei au persistat intre 30-40 minute, avand concentratii cu mult sub concentratiile  maxime admise (ex. pentru indicatorul benzen valorile masurate au fost de 15 ori mai mici decat concentratia  maxima admisa-1,5 mg/mc, la masuratori momentane). Din cauza disconfortului creat de mirosuri, s-a solicitat Directiei de Sanatate Publica Prahova un punct de vedere cu privire la  un eventual impact asupra sanatatii populatiei, la concentratiile masurate pentru timpii de expunere mai sus mentionati.

Avand in vedere ca, in aceasta perioada, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor efectueaza lucrari de verificare a echipamentelor din statiile automate de monitorizare, fapt ce conduce la diminuarea capacitatii de monitorizare in municipiul Ploiesti, APM Prahova a solicitat Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sprijin in vederea relocarii unor laboratoare mobile din tara.

Desi nu s-au constatat depasiri a VLE  (valorile limita de emisie) sau CMA (concentratia  maxima admisa), din cauza disconfortului creat de miros, s-a solicitat celor 3 rafinarii un plan de reducere a emisiilor, suplimentar celui prevazut prin Autorizatiile Integrate de Mediu si un plan in vederea mentinerii calitatii aerului in parametri optimi.

                        DIRECTOR EXECUTIV,                                           COMISAR SEF,

                           FLORIN DIACONU                                         DANIELA TUDORACHE