PRAHOVA/Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean din data de 27 octombrie 2011

Redactia -

PRAHOVA/Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean din data de 27 octombrie 2011

 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului, precum şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean Prahova pe trimestrul III/2011- iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor unor instiituţii de sub autoritatea Consiliului judeţean pe anul 2011 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
3.Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului judeţean Prahova a unor terenuri proprietate publică a localităţilor Ploieşti, Buşteni, Sinaia şi Urlaţi – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
4.Proiect de hotărâre privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a cheltuielilor legate de implementarea proiectului ,,Restaurarea şi consolidarea Conacului Pană Filipescu”, Filipeştii de Tîrg, judeţul Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cheltuielilor judeţului Prahova legate de implementarea proiectului „Achiziţie echipamente specifice pentru imbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
6.Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Prahova cu municipiul Câmpina şi cu comuna Băneşti pentru închiderea Rampei Ecologice Băneşti – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
7.Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean ,,Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN 1B, în continuare DJ 102” – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
8.Proiect de hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a sectorului de drum judeţean DJ 219 situat pe teritoriul adminstrativ al comunei Ariceştii Zeletin, precum şi modificarea lungimii şi traseului drumului judeţean respectiv – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.107/2010 referitoare la transmiterea în administrarea scolilor speciale a unor imobile proprietate publică a judeţului Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
10.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de salubrizare ,,Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova” în imobilul proprietate publică a judeţului Prahova, situat în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr.2-4 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
11.Proiect de hotărâre privind suplimentarea spaţiilor atribuite Bibliotecii judeţene „Nicolae Iorga” în imobilul proprietate publică, situat în municipiul Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr.1 – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
12.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova şi de domnii consilieri judeţeni Radu Cezar Liviu Ionescu, Dumitru Daniel Neagoe, Gheorghe Necula, Ovidiu Cord şi Mircea Grigore.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală Anticorupţie şi judeţul Prahova prin Consiliul Judeţean Prahova, în vederea promovării unor mesaje cu conţinut informativ – preventiv anticorupţie şi pentru diversificarea canalelor de informare a societăţii civile – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova.
Proiect de hotărâre privind numirea domnului Dragomir Ioan, pe perioadă nedeterminată în funcţia de conducere de natură contractuală vacantă de director la Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor şi de Intreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova – iniţiat de domnul Mircea Cosma, preşedintele Consiliului judeţean Prahova, de doamna consilier judeţean Simona David şi de domnii consilieri judeţeni Adrian Tudor Moroianu Geamăn, Valentin Spânu, Constantin Săseanu şi Gheorghe Neaga.