Precizări CAS Prahova privind eliberarea cardului național de sănătate duplicat

Daniel Dimache -

Precizări CAS Prahova privind eliberarea cardului național de sănătate duplicat

Casa de Asigurări de Sănătate Prahova aduce precizări importante pentru asigurații care au solicitat eliberarea cardului național de sănătate duplicat în cazul pierderii, furtului, deteriorării precum și în cazul modificării datelor personale, conform legislatiei in vigoare.

Persoanele asigurate pot intra în posesia cardurilor nationale duplicat doar prin prezentarea titularului la sediul CAS Prahova, cu sediul în Municipiul Ploiești, strada Praga, nr.1, la parter, în timpul programului de lucru cu publicul.  

            Asigurații sunt îndrumați să contacteze reprezentanții CAS Prahova pentru a li se confirma dacă a fost tipărit cardul național duplicat, folosind următoarele mijloace de comunicare:

            Reamintim faptul că, asiguraţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate  vor solicita eliberarea unui card duplicat  la casele de asigurări, unde vor depune o cerere şi vor plăti contravaloarea noului card, în valoare de 12,97 lei. De asemenea este necesara depunerea unei copii de pe BI/CI al titularului de card. Pana la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate.