Precizările Ministerului Justiţiei privitoare la extrădarea lui Sebastian Ghiţă

Redactia -

Precizările Ministerului Justiţiei privitoare la extrădarea lui Sebastian Ghiţă

Precizări cu privire la informațiile suplimentare solicitate de Ministerul Justiției sârb pentru soluționarea cererii de extrădare a lui Sebastian GHIȚĂ

Instanța competentă din Serbia a apreciat faptul că sunt necesare unele informații suplimentare în vederea soluționării cererii de extrădare a lui Sebastian GHIȚĂ, Ministerul Justiției sârb transmițând o solicitare în acest sens Ministerului Justiției român.

Adresa emisă de către Ministerul Justiției sârb a fost înregistrată la Ministerul român al Justiției la data de 27 februarie 2018.

Pentru a fi în măsură să răspundă solicitărilor autorităților sârbe, Ministerul Justiției, după traducerea în limba română a solicitării, a înaintat-o de îndată instanței române competente, Curtea de Apel Ploiești, în vederea furnizării elementelor de răspuns.

După primirea unui răspuns complet al instanței române, la data de 7 martie 2018, și după traducerea în limba sârbă a acestuia, la data de 8 martie 2018, Ministerul Justiției român a înaintat prin fax respectivul răspuns către Ministerul Justiției din Serbia, având confirmarea transmiterii prin fax.

Întrucât documentele urmau sa fie înaintate și in original, Curtea de Apel Ploiești le-a transmis la data de 21 martie 2018, fiind expediate în aceeași zi prin curier rapid către Ministerul Justiției din Serbia.

Documentele au fost primite, conform fișei de expediție, la data de 23 martie 2018, la Ministerul Justiției din Serbia.

Precizăm faptul că, în materia extrădării, deși corespondența este transmisă între autoritățile centrale, respectiv cele două ministere de justiție, documentele primite și transmise pe aceasta cale trebuie înaintate de către Ministerul Justiției din statul solicitat către instanța competentă pentru a decide asupra extrădării.