Premii de 100.000 de euro pentru înființarea de întreprinderi sociale

Daniel Dimache -

Premii de 100.000 de euro pentru înființarea de întreprinderi sociale

Proiectul SEED: Începe concursul de planuri de afaceri! „Premii” de 100.000 de euro pentru înființarea de întreprinderi sociale

Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development (SEED) ajunge la etapa concursului de planuri de afaceri la 1 octombrie, câștigătorii urmând să primească 100.000 de euro pentru înfințarea unei întreprinderi sociale.
Proiectul, implementat de un consorțiu format din Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT, Blocul Național Sindical și IPA SA se adresează persoanelor care locuiesc într -unul din județele regiunilor Sud, Sud Vest și Sud-Est.
De la lansarea sa, in primăvara acestui an, 120 de persoane au urmat cursuri de formare antreprenorială specifică, în conformitate cu standardul pentru antreprenor în economia socială și cursuri de dezvoltare a competențelor digitale, dezvoltate impreună cu Google.
În etapa urmatoare, absolvenții acestor cursuri și nu numai sunt invitați să depună planurile de afaceri pentru a participa la concursul în urma căruia pot obține finanțarea de 100.000 de euro. Maxim 10% dintre subvenții vor putea fi acordate unor întreprinderi înființate de persoane care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile dar nu au participat la cursurile organizate in cadrul proiectului. Pentru a asigura succesul tuturor demersurilor de antreprenoriat social finanțate în cadrul acestui proiect, o condiție de acces suplimentară pentru cei care nu au participat la cursurile organizate în cadrul proiectului va fi ca și aceștia să dețină un certificat recunoscut ANC similar. În plus, aceste persoane trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate pentru a face parte din grupul țintă, respectiv: au domiciliul într-unul din județele regiunilor Sud, Sud Vest și Sud-Est și doresc să înfiinteze întreprinderi sociale.
Înscrierea în concurs se va realiza prin completarea planului de afaceri și încărcarea documentelor solicitate în cadrul platformei 100000euro.ro.
Întreprinderea socială nu este o societate de caritate, ci o companie care derulează activităţi economice în beneficiul comunităţii şi ale cărei profituri vor fi folosite pentru rezolvarea unei nevoi specifice, sociale sau de mediu. Întreprinderile sociale pot viza crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate sau discriminate pe piaţa muncii, dezvoltarea comunitătii locale, coeziunea socială, educația sau protecţia mediului.
Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la 0758.099.670 sau la adresa [email protected]

Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development (SEED) este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.