Primă de inserţie sau ajutor de şomaj pentru absolvenţii promoţia 2023. Află detalii

Redactia -

Primă de inserţie sau ajutor de şomaj pentru absolvenţii promoţia 2023. Află detalii

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă reaminteşte absolvenţilor de învăţământ din promoţia 2023 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege cu scopul integrării pe piaţa muncii. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor.

Ca urmare a înregistrării în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, absolvenţii pot beneficia de: informare şi consiliere profesională, medierea muncii, cursuri de formare profesională, prima de inserţie pentru absolvenţii care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Publicitate

Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din raza cărora îşi au domiciliul şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării (ISR – 598 lei).

De asemenea, persoanele înregistrate în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pot beneficia de prime de mobilitate, de acestea putând beneficia şi absolvenţii de învăţământ.

Totodată, pentru a veni în sprijinul integrării pe piaţa muncii a persoanelor înregistrate în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în luna octombrie ANOFM va organiza, la nivel naţional, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.

Subliniem faptul că, după expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, în cazul în care absolvenţii s-au înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, aceştia pot beneficia, la cerere, de indemnizaţie de şomaj în cuantum de 50% din valoarea ISR în vigoare, pentru o perioadă de 6 luni, subliniază ANOFM.