Primăria Bărcăneşti a organizat Echipă pentru intervenţia de urgenţă în cazuri de violenţă domestică

Daniel Dimache -

Primăria Bărcăneşti a organizat Echipă pentru intervenţia de urgenţă în cazuri de violenţă domestică

Primarul comunei Bărcăneşti, Valeriu Lupu, a propus un proiect de hotărâre, iar Consiliul Local a aprobat, constituirea la nivelul localităţii a Echipei mobile pentru intervenţia în cazurile de violenţă domestică. Echipa este formată din 7 membri: 3 poliţişti locali, două doamne din serviciul de specialitate al Primăriei, o doamnă mediator sanitar şi expertul pe probleme de rromi al localităţii.

Echipei de intervenţie i-a fost atribuit un mijloc de transport şi are o serie de atribuţii, printre care: verifică semnalările de violenţă domestică prin liniile telefonice ale instituţiilor abilitate, inclusiv prin 112, propune măsuri de siguranţă necesare, acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice, le poate orienta pe acestea către serviciile sociale existente la nivelul localităţii sau judeţului, informează şi orientează victimele în ce priveşte măsurile de protecţie de care pot beneficia (ordin de protecţie, eliberarea de certificat medico-legal, formularea unei plângeri penale), asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, colaborează cu serviciile de asistenţă medicală, pot transporta victima la o unitate sanitară, pot sesiza organele de urmărire penală etc.

„Prin această măsură, autoritatea publică locală intervine direct pentru a asigura un climat normal în cadrul familiei, acolo unde este nevoie şi pentru a proteja şi consilia victimele violenţei domestice, în general femei, minori, persoane cu dizabilităţi. Vrem ca localitatea Bărcăneşti să fie una sigură atât pentru cei care se află în tranzit, dar mai ales pentru locuitorii ei, pe lângă hotărârea de faţă, mai având o serie de proiecte în acest sens, precum îmbunătăţirea iluminatului pe timp de noapte şi altele” – a declarat primarul Valeriu Lupu.