Primăria Bărcăneşti scoate la licitaţie teren pentru construirea unui supermarket

Daniel Dimache -

Primăria Bărcăneşti scoate la licitaţie teren pentru construirea unui supermarket

Primăria comunei Bărcăneşti a iniţiat demersurile pentru a aduce un  retailer care să deschidă un centru comercial în localitate. În prima fază, după ce s-a făcut PUZ-ul zonei, a fost scos pentru concesionare, prin licitaţie, un teren în suprafaţă de peste 13.500 metri pătraţi în zona Liceului, cu destinaţie Înfiinţare Galerii Comerciale.

Terenul aparţine domeniului public al comunei Bărcăneşti şi oferă posibilitatea amenajării complete, cu acces, spaţiu verde adiacent, parcare şi poate găzdui unul sau chiar doi investitori, cu activităţi complementare, a precizat primarul localităţii, Valeriu Lupu.

 

Comunicat de presă:

„Primăria Comunei Bărcănesti, judeţul Prahova anunţă intenţia concesionării unei suprafeţe de teren pentru construirea unui Centru Comercial în comuna Bărcăneşti.

Obiectivul general al intenţiei îl constituie îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei Bărcăneşti şi a celor din comunele limitrofe, în ceea ce priveşte asigurarea bunurilor care acopera necesitătile de bază.

Principalul obiectiv specific al intenţiei îl reprezintă concesionarea prin licitatie publică a terenului în suprafaţă de  13.570   mp   pentru  construirea de spaţii  specializate  în cadrul Centrului Comercial Bărcăneşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Datele de identificare ale ternului sunt:

Terenul este situat în intravilanul comunei Bărcăneşti, sat Bărcăneşti, în incinta Liceului Tehnologic

Agricol Bărcăneşti (vis-a-vis de Staţia distibuţie carburanţi Lukoil) cu următoarele vecinătăţi:

-la N– Consiliul Local Bărcăneşti,

-la  E – Consiliul Local Bărcăneşti,

-la S– Strada Daliei,

-la V– DN 1A.

Accesul la imobil se realizează din DN1A  şi strada Daliei, iar asigurarea  utilităţilor  se face prin racordarea la  retelele de energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, canalizare şi telefonie/internet de la  retelele publice din apropiere.

Rezultatele iniţiativei sunt reprezentate de construirea unui complex comercial care sa asigure procurarea  produselor de baza într-un timp foarte scurt a  populaţiei locale şi celei din comunele limitrofe, precum şi crearea de noi locuri de muncă, care implicit vor duce la creşterea veniturilor bugetului  local din taxe şi impozite.

Relaţii la telefon: 0786 179 061″