Primăria comunei Bărcăneşti desfăşoară etapa de consultare a publicului pentru modificarea parţială a reglementări PUZ-ului

Vlad Preda -

Primăria comunei Bărcăneşti desfăşoară etapa de consultare a publicului pentru modificarea parţială a reglementări PUZ-ului

ROMÂNIA

JUDEŢUL   PRAHOVA

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I

P R I M A R I A

Com.Bărcăneşti, sat Bărcăneşti,

str. Crinilor,nr.108, jud. Prahova

Tel./ fax. 0244276595

e-mail: [email protected]

             Nr. 11 708 Data 11.04.2019

 

Data anunţului: 11.04.2019

 

Primăria comunei Bărcăneşti desfăşoară etapa de consultare a publicului privind lucrarea:

Modificarea parţială reglementări PUZ- zona mixtă unităţi industriale şi depozite şi instituţii şi servicii, zona mixtă instituţii şi servicii şi căi de comunicaţii rutiere, zona dotari tehnico-edilitare si zona căi de comunicaţii rutiere în incinta Parcului Industrial.

Terenul studiat este în suprafaţă de (Sst-890443) şi se află în comuna Bărcăneşti, sat Tătărani, nr. cadastral 25234, tarla 20, judeţul Prahova.

Iniţiator: PRIMĂRIA COMUNEI BĂRCĂNEŞTI

Elaborator: SC. BIG STUDIO- ARH. DESIGN SRL-arh Bogdan Georgescu.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVATII asupra documentelor depuse la sediul Primăriei comunei Bărcăneşti, compartimentul urbanism şi pe site-ul primăriei (www.barcanesti.ro-secţiunea anunţuri), în perioada : 11.04.2019-06.05.2019, la registratura Primariei Bărcănesti sau electronic la adresa [email protected]

Publicul este invitat sa participe la dezbaterea PUZ-ului -în ziua de 19.04.2019, la sediul Primăriei Bărcăneşti, ora 9.00.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:

Inspector Urbanism Florentina Neguţescu

Telefon 0786179061