Primăria Filipeştii de Pădure, anunţ prealabil privind afişarea documentelor tehnice ale cadastrului Sector cadastral 26

Redactia -

Primăria Filipeştii de Pădure, anunţ prealabil privind afişarea documentelor tehnice ale cadastrului Sector cadastral 26

OCPI Prahova anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr.26, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii Imobiliare nr 7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării: 18.08.2023

Data de sfârşit a afişării: 16.10. 2023

Adresa locului afişării publice: Primăria Filipeştii de Pădure, str. Valea Rea nr. 343, jud. Prahova.

Detalii aici: