Primăria Ploieşti anunţă extinderea programului de reparaţii la unităţile de învăţământ

Redactia -

Primăria Ploieşti anunţă extinderea programului de reparaţii la unităţile de învăţământ

Primăria municipiului Ploiești extinde programul anual destinat lucrărilor de reparații derulate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din oraș.

Administrația publică ploieșteană a încheiat, astăzi, cu S.C. Dekadent Construct S.R.L. trei noi acorduri cadru menite să asigure condiții normale de exploatare în siguranță a clădirilor în care se desfășoară activitatea de învățământ, astfel:

 • Acordul-cadru de lucrări nr. 18627/12.09.2023, având ca obiect “Lucrări de reparații curente la unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Ploiești” LOT 1-Colegii/ Licee;

Valoarea maximă a acordului-cadru, reprezentând valoarea ofertată pe cantitățile maxime ale acordului cadru, este de 4.720.790,49 lei, fără TVA;

 

 • Acordul-cadru de lucrări nr. 18628/12.09.2023, având ca obiect “Lucrări de reparații curente la unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Ploiești” LOT 2 – Scoli;

Valoarea maximă a acordului-cadru, reprezentând valoarea ofertată pe cantitățile maxime ale acordului cadru, este de 3.992.923,46 lei, fără TVA;

 

 • Acordul-cadru de lucrări nr. 18629/12.09.2023, având ca obiect “Lucrări de reparații curente la unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Ploiești” LOT 3 – Grădinițe și Creșe;

Valoarea maximă a acordului-cadru, reprezentând valoarea ofertată pe cantitățile maxime ale acordului cadru, este de 2.408.563,54 lei, fără TVA.

Durata de execuție a acestor acorduri-cadru este de 2 ani, iar finanțarea acestor lucrări va fi asigurată din bugetul local al Municipiului Ploiești.

 

Categoriile de lucrări ce fac obiectul achiziției pentru fiecare lot sunt următoarele:

 • lucrări de săpături, umpluturi, beton armat;
 • reparații tencuieli;
 • reparații vopsitorii și zugrăveli;
 • reparații pardoseli;
 • reparații placaje gresie și faianță;
 • reparații zidărie și pereți;
 • confecții metalice;
 • reparații hidroizolații;
 • împrejmuiri;
 • tâmplărie și geamuri;
 • trotuare;
 • asfaltare curte;
 • șarpante si învelitori;
 • reparații instalații electrice;
 • reparații canalizare în incintă;
 • reparații instalații sanitare;
 • reparații instalații termice;
 • izolații conducte;
 • transport și manipulări, precum si celelalte tipuri de lucrări prevăzute în Caietul de sarcini.