Primăria Râfov, lămuriri despre sistemul local de alimentare cu apă

Redactia -

Primăria Râfov, lămuriri despre sistemul local de alimentare cu apă

Pentru a pune capăt speculaţiilor şi a lămuri toate discuţiile cu privire la sistemul local de alimentare cu apă, Primăria Râfov a transmis următoarele precizări:

„Așa cum am declarat și în momentul în care rețelele au fost date în folosință celor interesați, apa nu este potabilă, aceasta putând fi folosită doar în scop menajer. Aceasta se va declara potabilă doar după ce va fi gestionată de societate, prin buletine de analiză periodice. Menționăm că stațiile sunt dotate cu instalații de tratare, respectiv clorinare.
 
La acest moment, suntem în curs de înființare a S.C. Apă-Canal Râfov pentru care parcurgem etapele impuse de legislație.
 
Apreciem că înființarea acestei societăți comerciale, în cadrul Consilului Local este în beneficiul cetățenilor având ca scop furnizarea serviciilor de apă/canal la un preț mult mai mic decât dacă acest serviciu ar fi fost concesionat unei terțe societăți.
 
De asemenea, vă aducem la cunoștință că micile defecțiuni sunt inevitabile și sunt remediate pe cheltuiala constructorului, rețelele fiind în garanție.
 
După înființarea serviciului, în următoarea etapă se va proceda la încheierea contractelor cu cetățenii. Se va citi indexul existent și din acel moment se va taxa la prețul stabilit pe metru cub.”