Primăria Râfov solicită cetăţenilor declararea foselor septice şi puţurilor absorbante

Daniel Dimache -

Primăria Râfov solicită cetăţenilor declararea foselor septice şi puţurilor absorbante

 

              Având in vedere noile reglementări privind protecția mediului, vă aducem la cunoştință criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate (fose septice) prevăzute in Hotărârea de Guvern nr. 714/2022.

             Sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate vor fi autorizate numai acolo unde instalarea unei rețele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.

             Prin excepție, pentru utilizatorii persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, pot fi autorizate sistemele individuale adecvate până la punerea în funcțiune a sistemelor publice de canalizare nou înființate, la care au obligația de a se racorda în termen de cel mult un an de zile de la punerea în funcțiune a acestora. Construirea sistemelor individuale adecvate, indiferent de modul de epurare a apelor uzate, vor fi autorizate prin autorizația de construire emisă de Primăria comunei Râfov.

           Este interzisă realizarea de fose septice neimpermeabilizate sau puțuri absorbante cu infiltrare în sol. Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate (care nu sunt prevăzute cu sistem de epurare) se va încheia un contract cu o firmă de vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o stație de epurare.

           Deținătorul unui sistem individual adecvat de epurare are obligația obținerii avizului și autorizației de gospodărire a apelor, conform art. 50, alin. (1) din legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

           De asemenea proprietarul spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate este obligat să înscrie sistemul de epurare în registrul Primăriei comunei Râfov, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la acesta.

          Obligația inregistrarii in Registrul Primăriei revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înaintea intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 714/2022 până la 30 octombrie 2022.

         Formularul de înregistrare îl găsiți la sediul Primăriei Râfov sau pe pagina de internet a instituției.