Primarul comunei Bărcăneşti, Valeriu Lupu şi-a prezentat raportul de activitate

Daniel Dimache -

Faptul că parcurgem o perioadă dificilă produsă de pericolul epidemiei produse de noul coronavirus, nu ar trebui să afecteze actul administrativ de la nivelul localităţilor. Aleşii local au datoria de a continua dezvoltarea localităţilor, dar şi de a asigura transparenţa actului administrativ.

În spiritul respectării legii privind transparenţa şi asigurarea comunicării cu cetăţenii, primarul comunei Bărăcăneşti, Valeriu Lupu, a prezentat raportul de activitate pentru anul 2019, obligaţie prevăzută în art.55, alin.3, litera a, din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/ 2019, privind Codul Administrativ. 

Vă prezentăm în continuare întregul raport, unde puteţi găsi date despre:

Publicitate
 • elaborarea şi aprobarea hotărârilor de consiliu local
 • execuţia bugetului local (publicat integral)
 • investiţiile promovate la nivelul comunei
 • achiziţiile publice
 • acţiunile pentru combaterea inundaţiilor
 • lucrările şi investiţiile în învăţământ şi sănătate
 • activitatea Centrului Cultural „Mihai Viteazul”
 • îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă
 • terenuri pentru tineri, etc.

 

RAPORTUL  PRIMARULUI

 privind starea economico – sociala si de mediu a comunei Barcanesti, judetul Prahova,  in anul 2019

 

Anul 2019 reprezinta punerea in aplicare a Strategiei privind dezvoltarea Comunei Barcanesti pentru perioada  2016 – 2020, prezentata si sustinuta in comunicarile publice.

Dupa perioada destul de grea traversata de executiv din  anii 2016- 2018, impreuna cu acest corp al functionarilor publici, care in majoritatea lui este format din functionari la inceput de cariera  in administratie, am reusit sa ajungem la un numitor comun, punand astfel baze solide unui nou inceput, reformand sistemul si trasand directia de urmat in urmatorii ani.

Situatia  privind transparenta si domeniul  hotararilor adoptate la nivelul comunei Bărcăneşti in anul 2019 

O unitate administrativ teritoriala se conduce pe baza legilor si a actelor normative, materializate in acte si contracte administrative, care definesc intreaga paleta de actiuni si servicii publice puse la dispozitia locuitorilor.

O conditie  pentru adaptarea legislatiei specifice administrarii teritoriului si a serviciilor publice, este aceea de a elabora documente pentru adoptarea hotararilor de catre Consiliul Local, ca autoritate deliberativa  si indeplinirea acestora de catre executiv.

  In acest domeniu au fost adoptate un numar de 67 hotarari de consiliu si un numar de 330 dispozitii ale primarului.

 

 1. Situatia transparentei administrative

 

INDICATORI

RĂSPUNS

 

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate in anul 2019

 67

 

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

68

 

 

 

a. pe site-ul propriu

             68

 

b. prin afisare la sediul propriu

 

  68

 

c. prin mass-media

   0

 

3. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2019 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 6)

  16

 

4 Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice)

19

 

               a. afişare la sediul propriu

        19   

 

               b. publicare pe site-ul propriu

         0

 

               c. mass-media

         0

 

5. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

19

6. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

19

    

 Situatia pe domenii de activitate a hotararilor

 • dminiatratie si resurse umane = 18
 • economic = 16
 • patrimoniu = 9
 • urbanism = 3
 • educatie = 4
 • asistenta sociala = 2
 • dezvoltare = 10
 • achizitii publice = 5

 

 

Transparenţa privind Bugetul comunei Bărcăneşti

 

Ca ordonator de credite am actionat pentru colectarea veniturilor in procent de 90 %, dar si asigurarea fondurilor necesare sustinerii financiare a tuturor obligatiilor bugetare precum cele legate de: functionare primarie, functionare in bune conditii a procesului de invatamant  prescolar, primar, gimnazial si liceal.

O atentie deosebita am acordat-o inventarierii  patrimoniului, conditie majora in promovarea activitatilor de conservare si dezvoltare  a patrimoniului public si privat  al UAT Barcanesti.

Ca ordonator de credite am depus eforturi pentru realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, executie prezentata mai jos, astfel:

 

 

 

MII   lei                                                                                                       

Nr

Crt.

Denumire indicator

Cod                          clasificatie

BUGET

INITIAL

 

2019

BUGET DEFINITIV  2019

 

INCASARI /PLATI

REALIZATE

 

 

2019

1

VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE

00.01

 

11.023.000

11.071.000

10.203.277

2

        Venituri proprii

48.02

7.672.000

7.672.000

6.128.620

3

Impozit pe veniturile din transferul proprietailor

03.02

16.000

16.000

13.046

4

Cote si sume defalcate din imp.

pe venit

04.02

3.489.000

3.785.500

3.761.647

5

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

2.366.000

2.188.000

1.590.048

6

Sume defalcate din TVA

11.02.02

506.000

506.000

503.173

7

Sume defalcate din TVA pentru echilibrare

11.02.06

3.100.000

3.148.000

3.148.000

8

Alte impozite si taxe generale pe

bunuri si servicii

12.02

 

 

 

 

9

Taxa pentru mijloace de transport

16.02

928.000

938.000

596.864

10

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

30.000

32.000

32.991

11

Venituri din proprietate

30.02

105.000

105.000

99.304

12

Venituri din taxe administrative,eliberari permise

34.02

4.000

4.000

3.366

13

Venituri din prest servicii

33.02

8.000

20.000

16.902

14

Amenzi ,penalitati,si confiscari

35.02

1.461.000

585.500

451,674

15

diverse venituri

36.02

 

 

 

16

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru dezvoltare

37.02.03

-295.000

         -295.000

-52.000

17

Subventii de la bugetul de stat

42.02

40.000

40.000

38.262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

CHELTUIELI  SECTIUNEA FUNCTIONARE

 

 

 

 

 

CREDITE BUGETARE INITIALE

2019

 

 

 

 

CREDITE BUGETARE DEFINITIVE

2019

 

 

 

 

PLATI EFECTUATE

2019

 

 

49.02

11.023.000

11.071.000

8.838.973

19

AUTORITATI PUBLICE

51.02

3.401.000

3.464.000

3.186.736

20

ALTE SERVCII PUBLICE GENERALE

54.02

221.000

221.000

164.486

21

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI

55.02

4.000

4.000

 

22

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL

56.02

 

 

 

 

23

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61.02

1.027.000

1.032.000

929.038

24

INVATAMANT

65.02

2.000.000

2.000.000

1.355.080

25

SANATATE

66.02

97.000

97.000

40.542

26

CULTURA,RECREERE ,RELIGIE

67.02

304.000

304.000

117.566                     

27

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

2.767.000

2.697.000

2.347.074

28

SERVICII SI DEZVOLT.PUBLICA,LOCUINTE

MEDIU SI APE

70.02

395.000

395.000

335.269

28

ALTE ACTIUNI

74.02

82.000

82.000

23.586

29

TRANSPORTURI

84.02

725.000

775.000

340.597

30

VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE

00.01

 

301.000

301.000

53.962

31

        Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

295.000

295.000

52.000

 

 

 

 

 

 

32

Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului

39.02.01

 

 

 

33

Venituri din vanzarea locuintelor

 

39.02.03

6.000

6.000

         1.952

34

VENITURI DINVANZAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI

39.02.07

 

 

 

35

 

42.02.57

 

 

 

 

36

OPERATIUNI FINANCIARE

40.02.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

CHELTUIELI  SECTIUNEA DEZVOLTARE

   49.02

 

6.385.000

6.385.000

1.425.364

38

AUTORITATI PUBLICE-

51.02.71

874.000

869.000

662.655

39

ALTE SERVICII  PUBLICE GENERALE

54.02.71

 

 

 

40

INVATAMANT

65.02.71

152.000

483.000

36.581

41

CULTURA-“camin cultural romanesti”

67.02.71

534.000

184.000

 

42

SERVICII SI DEZVOLT.PUBLICA,LOCUINTE

MEDIU SI APE-cheltuieli de capital

70.02.71

3.627.000

3.320.000

304.813

43

protectia mediului –cheltuieli de capital

 

74.02.71

823.000

1.154.000

403.353

 

 

TRANSPORTURI

84.02.71

305.000

305.000

17.962

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

VENITURI TOTALE

 

 

 

 

 

00.01

 

 

 

 

 

 

11.324.000

 

 

 

 

 

11.372.000

 

 

 

 

 

10.257.229

45

        Venituri proprii

48.02

7.678.000

7.678.000

6.135.234

46

Impozit pe veniturile din transferul proprietailor

03.02

16.000

16.000

13.046

47

Cote si sume defalcate din imp.

pe venit

04.02

3.489.000

3.785.500

3.761.647

48

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

2.366.000

2.188.000

1.590.048

49

Sume defalcate din TVA

11.02.02

506.000

506.000

503.173

50

Sume defalcate din TVA pentru echilibrare

11.02.06

3.100.000

3.148.000

 

51

Alte impozite si taxe generale pe

bunuri si servicii

12.02

 

 

 

 

52

Taxa pentru mijloace de transport

16.02

928.000

938.000

3.148.000

53

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

30.000

32.000

 

54

Venituri din proprietate

30.02

105.000

105.000

596.864

55

Venituri din taxe administrative,eliberari permise

34.02

4.000

4.000

32.991

56

Venituri din prest servicii

33.02

8.000

20.000

99.304

57

Amenzi ,penalitati,si confiscari

35.02

1.461.000

585.500

451,674

58

DIVERSE VENITURI

36.02

 

 

 

59

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru dezvoltare

37.02.03

295.000

295.000

52.000

60

varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

-295.000

-295.000

-52.000

61

Subventii de la bugetul de stat

42.02

40.000

40.000

38.262

 

 

 

 

 

 

62

CHELTUIELI  TOTALE

49.02

 

17.408.000

17.456.000

10.264.337

63

AUTORITATI PUBLICE

51.02

4.278.000

4.333.000

3.849.390

64

ALTE SERVCII PUBLICE GENERALE

54.02

221.000

221.000

154.485

65

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI

55.02

4.000

4.000

 

66

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL

56.02

 

 

 

 

67

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

61.02

1.027.000

1.032.000

928.038

68

INVATAMANT

65.02

2.152.000

2.483.000

1.3941.661

69

SANATATE

66.02

167.000

167.000

40.542

70

CULTURA,RECREERE ,RELIGIE

67.02

838.000

488.000

117.566

71

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

2.767.000

2.697.000

2.347.074

72

SERVICII SI DEZVOLT.PUBLICA,LOCUINTE

MEDIU SI APE

70.02

4.022.000

3.715.000

640.082

73

ALTE ACTIUNI

74.02

905.000

1.236.000

426.939

74

TRANSPORTURI

84.02

1.030.000

1.080.000

358.559

 

 

                                 SITUATIA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

LA 31 DECEMBRIE  2019

                                                     

                  

                                                                                                                        LEI

Nr

crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI

PROGRAM

2019

BUGET  LOCAL

REALIZAT

09.12.

 

2019

 

 

TOTAL din care:

 

6.385,000

1.425.364

A

LUCRARI IN CONTINUARE

859.000

584.260

1

SCHIMBARE CLADIRE GRADINITA TATARANI IN CABINETE MEDICALE UMANE SI FARMACIE,DRUM DE ACCES,ALEI CAROSABILE SI PIETONALE ,SPATIU PARCARE,UTILITATI,IMPREJMUIRE TEREN

709.000

584.260

2

EXTINDERE RETEA GAZE

150.000

B

LUCRARI NOI

3.897.000

449.123

1

EXECUTIE SI REABILITARI SI EXTINDERI CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA-ETAPA 3

1.737.000

 

2

CONSTRUIRE CANALIZARE PLUVIALA

1.000.000

403.354

3.

 MODERNIZARE SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA BARXCANESTI

500.000

45.769

4

ACHIZITIE SI MONTAJ APOMETRE

300.000

5

SCHIMBARE DESTINATIE SCOALA PUSCASI IN SALA DE EVENIMENTE,OFICINA LOCALA DE DISTRIBUTIE

360.000

 

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

1.629.000

391.981

1

ACHIZITIE COPIATOR SEDIU PRIMARIE

10.000

             9.300

2

SERVICII DE ACCESRAE FONDURI EUROPENE

75.000

3

SISTEM MONITORIZARE SEDIU PRIMARIE

30.000

26.194

4

GRILAJE ANTIEFRACTIE ARHIVA-ACHIZITIE SI MONTAJ

15.000

14.470

5

ACHIZITIE SISTEM GNSS RTK-CADASTRU

20.000

19.992

6

EXPERTIZA TEHNICA SC GHEORGHE LAZAR BARCANESTI

15.000

7

EXPERTIZA TEHNICA CLADIRE SCOALA GHGHIU

13.000

8

EXPERTIZA TEHNICA SCOALA GIMNAZIALA ROMANESTI

15.000

9

ACHIZITIE 2 CONTAINERE SC.GHEORGHE LAZAR BARCANESTI

40.000

10

ACHIZITIE CENTRALA TERNMICA DISPENSAR UMAN BARCANESTI

70.000

11

CONSULTANTA GDPR

10.000

8.438

12

ACHIZITIE TABLOU ELECTRIC LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BARCANESTI

15.000

11.496

13

PT,DE,DTAC,CAIET DE SARCINI-SCHIMBARE DESTINATIE SCOALA PUSCASI IN SALA DE EVENIMENTE SI OFICINA LOCALA DE DISTRIBUTIE

25.000

25.084

14

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

50.000

15

RIDICARI TOPOGRAFICE  SI PARCELARI-SERVICII DE CADASTRU

160.000

105.891

16

PT,DE,DTAC,CAIET DE SARCINI,IN FIINTARE  RETEA  DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA GHIGHIU

80.000

17

PT ,DE,DTAC CAIET DE SARCINI REABILITARI SI EXTINDERI CONDUCTE DE ALIMENTARE CU APA –ETAPA 3

140.000

84.906

18

SF,PT,DE,DTAC-COLECTARE ,PRELUARE IN VEDEREA ELIMINARII RISCULUI LA INUNDATII SI EVACUARE APE PLUVIALE ,IN COMUNA BARCANESTI

154.000

19

PT ,DE -MODERNIZARE  SI EFICINTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BARCANESTI

55.000

20

PUZ-SCHIMBARE DESTINATIE TEREN PENTRU INFIINTARE PARC “C.TIN .BRANCOVEANU” SI BAZA SPORTIVA

78.000

45.042

21

PUZ -INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE STATIE EPURARE IN COMUNA BARCANESTI

130.000

23.205

22

PT,DE,DTAC,CAIET DE SARCINI –INFIINTARE PARC ”CONSTANTIN BRANCOVEANU”

92.000

23

RIDICARI TOPOGRAFICE DRUMURI-

130.000

13.954

24

SF-MODERNIZARE DRUM DE 140

10.000

25

SF MODERNIZARE DRUMURI –CU ,RIDICARI TROPOGRAFICE AVIZE

50.000

4.009

26

EXPERTIZA TEHNICA  REPARATII TROTUARE SI DRUMURI COMUNALE

15.000

27

ACHIZITIE 10 CABINE STATII MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC PERSOANE

100.000

28

PT,DE,DTAC,CAIET DE SARCINI-INFIINTARE BAZA SPORTIVA ,COMUNA BARCANESTI,JUD PRAHOVA

92.000

 

 

  La data de 31.12.2019  bonificatii acordate au fost in suma de 78.882 lei pentru persoane fizice si in suma de 61.560 lei pentru  persoane juridice.

     La data de 31 12.2019  au fost inregistrate scutiri la plata  suma de 303.364 lei total din care 25.410 aferenta persoanelor fizice si 718.298 lei juridice conform Legii nr. 227/2015  privind Codul Fiscal art 456, art.464,art.469.

      Lista de ramasita la 31.12.2019 a fost de  5.208.825 lei din care:

-impozit pe cladiri persoane fizice=325.437 lei;

-impozit pe cladiri persoane juridice=73.103 lei;

-impozit pe teren persoane fizice=336.438 lei;

-impozit pe teren persoane juridice=5.809 lei;

-impozit pe teren extravilan=157.520 lei;

 

-taxa asupra miljoacelor de transport persoane fizice=653.864 lei;

-taxa asupra miljoacelor de transport persoane juridice=203.728 lei;

-amenzi=3.452.926 lei;

     -La data de 31.12.2019 au fost inregistati insolvabili in suma de 909.312,34 ,conform evidentelor fiscale.

       Excedentul  anului 2019  cumulat cu anii anteriori este de 6.077.370,44 lei;

 

O alta misiune pusa in practica administrativa, o reprezinta  actiunea de introducere a datelor in Registrul Agricol National. Am luat toate masurile pentru asigurarea informatiilor specifice acestei activitati, precum si punerea la dispozitie a personalului calificat din aparatul din subordine. La momentul acesta, va informez ca misiunea este in curs de derulare.

Pentru punerea in aplicare a Sistemului de Control Managerial Intern, s-au promovat si achizitionat servicii de specialitate, care impreuna cu factorii decizionali din primarie au promovat si imbunatatit acest sistem. Deasemenea pentru implementarea SCIM-ului, la nivelul autoritatii publice locale  si pentru masurarea calitatii acestuia, s-au luat masurile necesare pregatirii documentatiei necesare implementarii standardului ISO 9001.

Permanent, am avut in vedere asigurarea insotitorilor persoanelor incadrate in grad grav de invaliditate, precum si a salariilor acestora.

 

Transparenţa în promovarea investiţiilor şi privind achiziţiile publice

 

         Dezvoltarea localitatii Barcanesti este strans legata de promovarea sistemului investitional, promovat de primarul in functie. Dupa cum am afirmat in nenumarate randuri,  de la investirea in functia de primar, noul executiv nu a mostenit nici un studiu de fezabilitate sau proiect tehnic, necesar promovarii vreunei investitii.

In conditiile aratate, am fost nevoit sa promovez documentatia necesara si sa trec prin furcile caudine ale legislatiei, care reglementeaza activitatea achizitiilor publice si am achizitionat documentatii privind:

 • Finalizarea lucrarilor pentru schimbare destinatie cladire gradinita Tatarani in cabinete medicale umane si farmacie, alei carosabile si pietonale, imprejmuire si utilitati;
 • PUZ – Infiintare Baza Sportiva si Parc Constantin Brancoveanu in Comuna  Barcanesti, Judetul Prahova
 • PT, DE, DTAC, Caiet de sarcini – Reabilitari si extinderi conducte de alimentare cu apa in Com. Barcanesti, Jud Prahova, Etapa 3
 • Depus documentatie ,,Modernizare strazi’’ la PNDL in vederea obtinerii unor fonduri guvernamentale;
 • Construire canalizare pluviala ( L= 325 ml) in Comuna Barcanesti, Jud. Prahova
 • PUZ – Statie epurare;
 • Obtinerea fondurilor GAL pentru Modernizare iluminat public in Comuna Barcanesti;

In perioada analizata, adica de la inceputul anului si pana in prezent, am realizat urmatoarele:

 • Am finalizat investitia lucrarile la obiectivul de investitie Schimbare destinatie cladire gradinita Tatarani in cabinete medicale umane si farmacie, alei si utilitati, urmand ca in foarte scurt timp sa trecem la concesionarea acestuia;
 • S-a finalizat proiectarea la obiectivul ,, Reabilitari si extinderi conducte de alimentare cu apa in Com. Barcanesti, Jud Prahova, Etapa 3’’si s-a trecut la  obtinerea acordurilor si avizelor necesare executiei investitiei,
 • Suntem in etapa finalizarii executiei lucrarii ,,Construire canalizare pluviala (L=325ml) in zona Lukoil, urmand a finaliza lucrarile de relocare a retelelor de distibutie a apei potabile,  gazelor  naturale si telefonie;
 • PUZ-ul  pentru Infiintare Baza Sportiva si  Parc ,,Constantin Brancoveanu’’a obtinut Avizul Tehnic al Consiliului Judetean Prahova si urmeaza  procedura de achizitie a proiectarii si executiei lucrarilor.  

 

Combaterea inundaţiilor, o prioritate

 

Dupa cum bine se stie, Comuna Barcanesti este bantuita de stihiile  inundatiilor, ori de cate ori cad precipitatii abundente, intr-un interval de timp foarte scurt.

Pentru reducerea efectelor acestora si cu dorinta eliminarii lor, am intocmit documentatia tehnica legala pentru atribuirea si executia lucrarilor la obiectivul de investitie      ,,Canalizare pluviala ( L= 325 ml ), obiectul 3, Comuna Barcanesti, Judetul Prahova’’ lucrare in derulare de o complexitate  ridicata, din cauza necesitatii relocarii conductelor de apa, gaze naturale si a cablurilor de telefonie strategica, existente in zona investitiei.

Nu pot trece cu vederea, greutatile intampinate in atribuirea executiei lucrarii de canalizare pluviala in zona Lukoil, procedura blocata de ANAP, intarziere care ne-a adus mari necazuri prin intarzierea executiei.

Sunt nevoit sa scot in evidenta faptul ca suntem in urma cu reactualizarea PUG-lui, actiune ce ne creaza mari neajunsuri, atat in ceea ce priveste activitatea administrativa, cat si cea  privind dezvoltarea localitatii. Astfel, pentru finalizarea acestei lucrari am fost nevoiti sa obtinem avizele si acordurile impuse de catre Comisia Tehnica a Consiliului Judetean Prahova. Suntem in imposibilitatea obtinerii avizului de la Transelectrica si in acest sens am achizitionat un Studiu de Coexistenta, privind zona de interdictie in zona liniilor electrice LEA 200KV, LEA 230KV  si LEA 400KV.

 

Terenuri pentru tineri 

 

In perioada raportata, m-am confruntat cu problematica asigurarii loturilor necesare construirii locuintelor proprietate personala  atribuite tinerilor, dar si cu situatia constructiilor edificate ilegal atat pe domeniul public al comunei cat si pe terenurile la dispozitia Comisiei de Aplicare a Fondului Funciar si chiar apartinand Judetului Prahova.

In acest sens, va reamintesc pe scurt  urmatoarele aspecte care deja v-au fost aduse la cunostinta prin informarile anterioare, astfel:

              Prin renuntarea la cele 6  loturi de pe strada Morii si  prin neincheierea contractelor de concesiune  si trecerea acestora din nou la dispozitia Comisiei de Fond Funciar s-a diminuat posibilitatea de atribuire a terenurilor pentru constructia de locuinte personale, cu un procent de 31 %.

             Acelasi fenomen  se intalneste si prin neatribuirea in totalitate a terenurilor situate pe strada Pielari (Dc 108), diminuindu-se posibilitatea de asigurare a terenurilor pentru construirea de locuinte cu un procent de 15 %.

              Prin nepunerea in aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat  tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, au fost defavorizati 162 de solicitanti, motiv de nemultumire in randul populatiei.

            Ca efect al acestor cauze o parte din solicitanti si-au rezolvat problema prin ocuparea abuziva a terenurilor la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar, din domeniul pubic al Comunei Barcanesti si Judetului Prahova,  prin acordul tacit al autoritatilor executive din perioada 1992 – 2016, construind locuinte  fara autorizatie de constructie. Aceasta situatie a generat construirea a unui numar de 10 locuite pe str. Toporasilor (fosta Mircea in satul Romanesti, sub linia de inalta tensiune LEA 400 Kw). Reamintesc ca din aceasta cauza, nu putem obtine avizul  Transelectrica, necesar avizarii si aprobarii Planului Urbanistic General.

               De asemenea au fost ocupate terenuri  la dispozitia Comisiei de Fond Funciar din satul Barcanesti, limitrofe strazilor Busuiocului si Bujorilor pe care au fost construite  locuinte fara autorizatie de constructie.

            Nici domeniul  public  al Comunei Barcanesti si al judetului Prahova  nu a facut exceptie de la fenomenul de ocupare abuziva si a constructiei de locuinte fara autorizatie, drept urmare si in momentul de fata  exista edificate 11  constructii cu destinatie de locuinta.

Analizand aspectele redate in cuprinsul lucrarii tragem urmatoarele concluzii:

 • Ca urmare a existentei aspectelor  grave prezentate in prezenta informare, se impune implicarea autoritatilor executive si deliberative locale pentru gasirea solutiilor legale,  printr-un program social si administrativ care sa  contureze in viitor etapele  administrative pentru rezolvarea acestora.

 Amanarea rezolvarii aspectelor descrise, va duce la continuarea fenomenelor de:

 1. a) ocupare abuziva a terenurilor din domeniul public sau privat al comunei;
 2. b) consolidarea si extinderea constructiilor edificate fara autorizatii de constructie;
 3. c) demolarea constructiilor neautorizate ca urmare a obtinerii hotararilor judecatoresti privind desfiintarea constructiilor ilegale.

 

 Toate acestea vor constitui nemultumiri in randul celor care au incalcat legislatia in vigoare, care vor provoca convulsii sociale.

In consecinta, am  propus  constituirea unei comisii mixte, compusa din reprezentanti ai executivului si Consiliului Local, pentru analiza, cuantificarea si rezolvarea punctuala a aspectelor prezentate, precum si atribuirea resurselor financiare corespunzatoare programului ce se va elabora.

 

Amenajarea instituţiilor de învăţământ din comună

 

O importanta deosebita am acordat-o institutiilor de invatamant de pe raza comunei noastre pentru asigurarea conditiilor optime procesului de invatamant, astfel am intreprins urmatoarele:

 In anul 2019, am programat prin bugetul local asigurarea fondurilor necesare lucrarilor de reparatii si igienizari ale localurilor scolilor primare si gimnaziale de pe raza localitati,  precum si ale Liceului Tehnologic Agricol Barcanesti.

Pe langa lucrarile de igienizare o importanta deosebita s-a acordat reparatiilor curente, constand in repararea si reconditionarea fatadelor, reparatii si zugraveli in interiorul claselor si al holurilor si implicit inlocuirea parchetului in salile de clasa. Refacerea covorului bituminos al  suprafetelor de joc ale terenurilor de sport, trasarea acestora, precum si reasfaltarea aleilor de acces din incinta unitatilor scolare.

 

Activitatea Centrului Cultural “Mihai Viteazul”

 

De la receptionarea terminarii lucrarilor la Caminul Cultural Romanesti si a infiintarii Centrului  Cultural – Istoric ,,MIHAI VITEAZUL”, care functioneaza in acest local, am cautat ca impreuna cu resposabilii culturali sa organizam activitati, expozitii si simpozioane, dupa cum urmeaza:

 • Auditarea activitatii privind stabilirea nivelului de conformare si punere in aplicare a Regulamentului European cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal (GDRP) al elevilor si altor categorii de cetateni care frecventeza Biblioteca Comunala, pentru a imprumuta si lectura carti.
 • S-a organizat o expozitie de arta din materiale reciclabile cu denumirea ,, RECICLAM PRIN ARTA’’desfasurata in cadrul ,,Zilelor ERASMUS’’, expozitie cu tema                           ,, AUTOPORTRET RECICLAT’’ . Activitatea de baza a constat in realizarea a 150 de autoportrete,  pe bucati de cartoane reciclate din gospodaria proprie, care au fost expuse timp de 21 de zile in cadrul Centrului Cultural-Istoric ,,MIHAI VITEAZUL’’ din Satul Romanesti.
 • Pentru prevenirea diabetului la copii s-a desfasurat proiectul cu titlul ,,Caravana spune DA pentru sanatatea ta,’’cu scopul de prevenire in randul elevilor a aparitiei bolilor de nutritie  si sa se promoveze un stil de viata sanatos, ocazie in  care au avut loc manifestari interactive a elevilor  cu personal de specialitate, care au sustinut simpozioane despre diabet si obezitate, riscurile si complicatiile bolii.
 • Pentru dezvoltarea a responsabilitatii in randul elevilor au fost organizate ateliere pe urmatoarele domenii:
 1. Timpul petrecut in mediul on line si cum conversam in acest spatiu virtual, tinand cont de importanta securitatii datelor personale si a riscurilor la care ne supunem practicand jocuri pe internet.
 2. Consolidarea traditiei populare in zona Barcanesti a implicat organizarea unei expozitii cu prezentarea unor obiecte traditionale specifice zonei de catre mesterii populari din comuna.

O atentie deosebita acordam sarbatoririi  a 101 ani de la ,,MAREA UNIRE’’ in cuvinte si imagini, manifestari ce s-au desfasurat incepand cu a doua decada a lunii noiembrie.

La toate aceste activitati au participat elevii din scolile Tatarani, Barcanesti si Romanesti in stransa colaborare cu elevii scolilor din judet, asistati si indrumati de Centrul de Cultura Ploiesti, Directia Judeteana de Cultura Prahova, Biblioteca Judeteana Prahova si Scoala Populara de Arta Ploiesti.

Toate aceste activitati au fost sustinute de Primarul Comunei Barcanesti alaturi de parinti si cadrele didactice din reteaua de invatamant din localitate.

 

Retrocedarea terenurilor şi închirierea islazurilor comunale

 

            Am cautat permanent valorificarea resurselor naturale ale localitatii noastre si am revitalizat activitatea Comisiei Locale de Aplicare a Legii nr. 18 /1991, legea fondului funciar, activitate promovata inca din anul 2017 cu realizari  in procent de  60 % din suprafata totala.

In acest sens, am achizitonat lucrari de topometrie  in vederea efectuarii cadastrului general al localitatii, activitate derulata si in acest moment.

Am venit in ajutorul crescatorilor de animale prin inchirierea islazurilor comunale, fiecaruia dupa categoria de animale si numarul acestora, pentru fiecare proprietar in parte. Atribuirea prin inchiriere s-a facut pentru o perioada de 7 ani, asa cum prevad actele normative in vigoare. Cu modestie pot mentiona,  ca m-am numarat printre primii primari la nivel national, care au reusit sa inchirieze islazurile comunale fara probleme din partea crescatorilor de animale, care au apreciat acest lucru.

Prin neexcutarea corecta a prevederilor contractelor de inchiriere a pasunilor au fost semnalate cazuri de abuzuri, a unor societati agricole private, asupra integritatii pasunilor producand pagube prin insamantarea cu porumb a acestora, astfel am fost nevoit sa aplic legislatia in domeniu si sa sanctionez cu amenda contraventionala pe vinovati, impunand readucerea la starea initiala a categoriei de folosinta prin reinsamantarea cu leguminoase si ierbacee a suprafetelor afectate. Lucrarile de reinsamantare au fost suportate de cei vinovati.

 

 

Preocupare pentru sănătatea populaţiei

 

Dupa cum bine stiti, sanatatea populatiei reprezinta preocuparea primordiala a administratiei drept pentru care am finalizat lucrarile la Centrul Medical din Satul Tatarani unde dorim sa functioneze un cabinet medical, sala de tratamente, sala de asteptare si grupuri sociala cu destinatie ,,Medicina de Familie’, o farmacie tip ,,Oficina’’, cabinet stomatologic dotat cu sala de asteptare, grupuri sanitare si camera sterilizare. La acest moment, am finalizat procedura de intabulare in inscrierea in cartea funciara a obiectivului urmand sa incepem procedura de atribuire a spatiului in vederea demararii activitatii. Serviciile medicale se vor oferi copiilor si adultilor din Satul Tatatrani.

De asemenea, cu forte proprii am contribuit la repararea scarilor si accesului in Dispensarul Medical din Satul Barcanesti.  

 

Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă

 

Serviciile publice reprezinta motorul dezvoltarii localitatii si asigurarea confortului populatiei. La acest moment consider ca a crescut calitatea acestora asigurand la parametrii normali serviciile de alimentare cu apa, salubrizare si iluminat public. Cu permisiunea dumneavoastra doresc sa detaliez  urmatoarele aspecte:

Pentru imbunatatirea activitatii, in prezent, ca edil al Comunei Barcanesti am actionat pentru anihilarea neajunsurilor acumulate de-a lungul timpului in derularea serviciului de alimentare cu apa a localitatii si am promovat lucrarile de constructii –montaj la obiectivul ,,Construire retea apa potabila si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu si organizare de santier’’, precum si achizitionarea studiului de fezabilitate ,,Reabilitari si extinderi conducte de alimentare cu apa in Com. Barcanesti, Jud Prahova Etapa 3.’’

Dat fiind faptul ca se apropie data incetarii de drept al  contractului de concesiune a Serviciului de alimentare cu apa, canalizate si epurare menajera in Comuna Barcanesti, am demarat si finalizat  procedura de delegare a gestiunii prin concesiune, procedura incheiata prin descalificarea competitorilor ofertanti din cauza ne respectarii si neinsusirii documentatiei de atribuire.

Ca solutie, am adoptat  inscrierea ADI  si delegarea, in termen de pana la 6 luni,  gestiunii Serviciului de alimentare cu apa, canalizare si epurare menajera catre SC HIDRO PRAHOVA SA.

 

Rezolvarea problemei câinilor fără stăpân

 

Un pericol public major il reprezinta existenta pe drumurile comunale si satesti, dar mai cu seama in zona blocurilor de locuinte din Satul Barcanesti, a cainilor fara stapan,  motiv pentru care am infiintat Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti.

Gestionarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan se va realiza in conditiile OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu modificarile si completarile ulterioare aduse de Legea nr. 515/2002, a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, actualizata cu prevederile Legii nr. 9/2008, a Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie semnata la Strasbourg la 23.06.2003.

Delegarea prin concesiune a serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan se va face in urma organizarii unei licitatii deschise in conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2016 actualizata, la care pot participa persoane juridice romane/straine, autorizate in conditiile legii.

 Scopul concesionarii serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan in Comuna Barcanesti il constituie reducerea numarului de caini fara stapan,  stoparea inmultirii necontrolate a caiinilor de rasa comuna, prevenirea abandonului si a pierderii cainilor, reducerea aparitiei rabiei si a altor zoonoze, prevenirea agresivitatii asupra oamenilor si animalelor, precum si reducerea comertului ilegal si a traficului cu animale.

Caietul de sarcini pentru concesionarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Comuna Barcanesti s-a  aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Comunei Barcanesti si la acest moment suntem in procedura de atribuire  a serviciului.

 

Curăţenia localităţii

 

Curatenia localitatii este apanajul autoritatilor locale in a carui responsabilitate cade colectarea, transportul si depozitarea  deseurilor menajere produse de populatie si agentii economici de pe raza localitatii, dar si colectarea selectiva a deseurilor din hartie si carton, din sticla si deseuri din plastic, greu degradabile.

În conformitate cu prevederile Contractului nr. 1792/ 2013,   SC ROSAL,  în calitate de operator al serviciilor publice de salubritate, asigură colectarea, transportul şi depozitarea, în vederea eliminării, deşeurilor nepericuloase de la toţi utilizatorii acestor servicii, persoane fizice şi persoane juridice.

 

Ca o concluzie generala va asigur ca am creat toate premizele pentru incheierea in bune conditii a anului 2019 si sunt puse bazele economice si legale pentru inceperea  si derularea activitatilor administrative pentru anul 2020.

In speranta unei analize obiective, va multumesc anticipat!

 

           PRIMAR,

 LUPU VALERIU