Procedura depunerii cererilor pentru ajutoarele de căldură

Daniel Dimache -

Procedura depunerii cererilor pentru ajutoarele de căldură

Primăria Municipiului Ploiești informează comunitatea locală că, până în data de 15 octombrie 2021, cetățenii pot depune documentele necesare acordării ajutorului lunar pentru căldură pentru sezonul rece actual.

 

Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie  se va aplica din 1 noiembrie a.c. Prin  HG 1.073/2021, publicată în Monitorul Oficial, autoritățile stabilesc procedura și modelul actelor necesare obținerii ajutorului pentru încălzire după noile reguli.

 

LIMITE VENITURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI:

 

BUGETUL DE STAT – ENERGIE TERMICĂ

Venit net pe

membru de familie

– Lei-

Compensare lunară %                         Familii

Compensare lunară

%                                             Persoane singure

0 – 200

100%

100%

200,1 – 320

90%

90%

320,1 – 440

80%

80%

440,1 – 560

70%

70%

560,1 – 680

60%

60%

680,1 – 920

50%

50%

920,1 – 1040

40%

40%

1040,1 – 1160

30%

30%

1160,1 – 1280

20%

20%

1280,1 – 1386

10%

10%

1386,1 – 2053

10%

 

 

BUGETUL DE STAT – GAZE NATURALE

Venit net pe membru de familie                            – Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                Familii                                   – Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)              Persoane singure                                   – Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                            % din valoarea

de referință*

0 – 200

250

250

100%

200,1 – 320

225

225

90%

320,1 – 440

200

200

80%

440,1 – 560

175

175

70%

560,1 – 680

150

150

60%

680,1 – 920

125

125

50%

920,1 – 1040

100

100

40%

1040,1 – 1160

75

75

30%

1160,1 – 1280

50

50

20%

1280,1 – 1386

25

25

10%

1386,1 – 2053

25

10%

 

 

BUGETUL DE STAT – ENERGIE ELECTRICĂ

Venit net pe membru de familie                            – Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                              Familii                                  -lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)             Persoane singure                      -lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                           % din valoarea

de referință*

0 – 200

500

500

100%

200,1 – 320

450

450

90%

320,1 – 440

400

400

80%

440,1 – 560

350

350

70%

560,1 – 680

300

300

60%

680,1 – 920

250

250

50%

 920,1 – 1040

200

200

40%

1040,1 – 1160

150

150

30%

1160,1 – 1280

100

100

20%

1280,1 – 1386

50

50

10%

1386,1 – 2053

50

10%

 

 

BUGETUL DE STAT – LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI

Venit net pe membru de familie                       – Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                        Familii                                        – Lei-

Suma netă

acordată lunar

de la bugetul

de stat (BS)                 Persoane singure                                   – Lei-

Suma netă

Acordată lunar de la bugetul

de stat (BS)                         % din valoarea de referință*

0 – 200

320

320

100%

200,1 – 320

288

288

90%

320,1 – 440

256

256

80%

440,1 – 560

224

224

70%

560,1 – 680

192

192

60%

680,1 – 920

160

160

50%

 920,1 – 1040

128

128

40%

1040,1 – 1160

96

96

30%

1160,1 – 1280

64

64

20%

1280,1 – 1386

32

32

10%

1386,1 – 2053

32

10%

 

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 • alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 • sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;
 • veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

 

 

BUNURI DEȚINUTE CARE CONDUC LA NEACORDAREA AJUTORULUI:

 • să nu dețină în proprietate al doilea imobil, altul decât locuința de domiciliu unde dorește ajutorul de încălzire, autoturism sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani conform Legii nr. 226/2021;
 • autoutilitare, autocamioane, remorci aferente, autobuze, microbuze, șalupe, scutere de apă, iahturi;
 • utilaje agricole: tractor, combină autopropulsantă;
 • utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • utilaje de prelucrare a lemnului, gater;
 1. terenuri de împrejmuire a locuinței şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 mp.
 2. terenuri în zona colinară şi de şes:

Familii cu 1-2 persoane                                                  Familii cu peste 3 persoane

Arabil şi fâneață                                                              2,00 ha            3,00 ha

Forestier                                                                                      2,00 ha            3,00 ha

Vii, livezi, grădini de legume şi flori                              1,00 ha            1,50 ha

 1. terenuri în zona montană:

Familii cu 1-2 persoane                                                  Familii cu peste 3 persoane

Forestier                                                                                      2,00 ha            3,00 ha

Vii, livezi                                                                        1,50 ha            2,00 ha

 Păşuni şi fânețe                                                                           4,00 ha            5,00 ha

 

 La stabilirea dreptului de ajutor de încălzire se iau în calcul (se însumează) toate bunurile deținute.

 

 În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social.

 

DOCUMENTE CE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ CEREREA:

 • acte de identitate: buletine, carte de identate, certificate de naștere;
 • documente privind veniturile: cupon de pensie, indemnizație de handicap, adeverință

de salariu net inclusiv tichetele de masă sau norma de hrană, indemnizație de șomaj, cupon de indemnizație creștere copil, cupon de alocație de plasament, declarația de impunere

ANAF privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, toate în copie;

 • factura de la furnizorul de gaze naturale, energie electrică, energie termică (apă caldă);
 • acte doveditoare privind locuința: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de donație cu clauză de habitație viageră, contract de comodat;
 • hotărâre de divorț (unde este cazul pentru pensia alimentară);
 • certificatul de deces în condițiile în care proprietarul sau titularul contractului de utilități (gaze naturale, energie electrică sau energie termică) a decedat;
 • adeverință eliberată de Asociația de locatari din care să reiasă că solicitantul nu înregistrează debite mai mari de 3 luni la plata cheltuielilor de întreținere, nr. de membrii ai familiei înscriși la întreținere, nr. de camere al locuinței solicitantului precum și nr. de contract al asociației la furnizorul de agent termic.

 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI :

 • cererile (formularul de ajutor de încălzire cât și cererea pentru stimulent) sunt declarații pe propria răspundere;
 • este obligatoriu ca ele să fie completate corect la toate rubricile din cerere;
 • trebuie completat corect numele și prenumele persoanei și a celorlalți membrii, codul numeric personal (CNP) potrivit actului de identitate, adresa din actul de identitate identică cu adresa locuinței pentru care se solicită acordarea ajutorului de încălzire (pag.1 – pag. 3) și bifarea căsuțelor: în nume propriu sau calitate de reprezentant al familiei și de ajutor de încălzire (pag.1 – jos);
 • titularul cererii își va scrie datele pe pag. 1 și 2, partenerul titularului în partea de sus a paginii 3, copiii în pag. 3 și 4, iar persoanele adulte începând cu pag. 5 și 6.

 

 

Astfel, formularele de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului lunar de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2021 – 2022, se pot depune până în data de 15 octombrie 2021, după cum urmează:

 

 • La sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din Piața Eroilor nr. 1 A (intrarea dinspre catedrală);

 

 • La sediul Serviciului Ajutoare Încălzire, Programe si Incluziune Sociala din Str. Văleni nr. 32 (în spatele sediului S.C. S.G.U. Ploiești).

 

Programul pentru depunerea documentelor amintite este următorul:

 

 • Joi, 14 octombrie 2021 – între orele 11.00-19.30;
 • Vineri, 15 octombrie 2021 – între orele 08.30 – 19.30.

 

Totodată, având în vedere contextul pandemiei cu COVID-19, ploieștenii pot să transmit documentele necesare acordării ajutorului de încălzire a locuinței și prin poșta electronica (e-mail) la adresa [email protected], până în data de 15 octombrie 2021, ora 23.59.

 

 

DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ