Prof. Liviu Dumitraşcu a pus între coperţi petrol, televiziune şi pedagogie

Redactia -

Prof. Liviu Dumitraşcu a pus între coperţi petrol, televiziune şi pedagogie

Prof. univ.dr. Liviu Dumitraşcu a derulat unul dintre cele mai creative proiecte la nivel de mediu universitar şi media audio-video. De fapt, în mod clar, este cel mai interesant proiect de care semnatarul acestor rânduri a luat cunoştinţă şi singurul ce îngemănează cele două domenii, legate de calitatea de profesor şi cea de realizator tv a ilustrului dascăl din cadrul Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti.

Studiul de caz a cuprins 10 seminarii susţinute în faţa studenţilor şi masteranzilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice, de către invitaţi de marcă pe care realizatorul tv, de data aceasta, Liviu Dumitraşcu, i-a avut înainte şi ca invitaţi în cadrul emisiunii sale „Seniorii petrolului românesc”, de la Valea Prahovei TV. A fost un regal de prelegeri, desfăşurat de-a lungul a câtorva săptămâni, de care s-au bucurat, aşa cum am spus, studenţi şi masteranzi, dar şi cadre didactice din UPG ce au ţinut să participe, precum şi cel care vă scrie, în calitate de coleg de televiziune, la acea vreme, dar şi de prieten în viaţa particulară, aşa cum îndrăznesc să mă consider, al profesorului Dumitraşcu.

Şi ca proiectul să fie complet, total şi spectaculos, la final, iniţiatorul şi coordonatorul său a strâns toate prelegerile şi le-a aşezat într-o carte denumită „Administrarea afacerilor în industria de petrol şi gaze (Studii de caz şi seminarii ştiinţifice)”.  Un volum ce cuprinde o chintesenţă de lucrări pe teme din lumea petrolului, susţinute de personalităţi din domeniu, care, prin această prismă, sunt şi coautori la carte – Silviu Neguţ, Marian Neacşu, Corneliu Dinu, Stelian Dumitrescu, Liviu Ilaşi, Gheorghe Ionescu, Ovidiu Pintilie, Gheorghe Calcan, Gavriil Preda. O carte de citit nu numai de către studenţi sau de cei ce activează în domeniu, ci de către toţi oamenii cu sete de cunoaştere, într-atât de complexe şi de pline de informaţie sunt abordările. De fapt, am înţeles că invitaţii au venit, fiecare, cu partea cea mai valoroasă a activităţii lor, în care au pus suflet şi dragoste când au adus-o sub formă de prelegere în amfiteatrul UPG. Apariţia subsemnatului printre coautori, cu materialele de presă scrise în Gazeta de Prahova pe tema proiectului este, cred, mai mult o dovadă de prietenie a autorului, pentru care îi mulţumesc, şi prilej de acordare a unei vieţi mai lungi între paginile cărţii a articolelor de presă trăitoare, de regulă, o zi-două în cotidianul vieţii.

Aşadar, prin proiectul şi cartea ce l-a însoţit, prof. univ. ing. Liviu Dumitraşcu ne-a dăruit o mostră de pedagogie modernă, de televiziune făcută cu rigoare şi respect faţă de invitat şi telespectator şi un exemplu al lucrului bine făcut.

20161102_092649