Profesorii prahoveni vor putea din nou să se angajeze fără piedici în învăţământul superior

Redactia -

Profesorii prahoveni vor putea din nou să se angajeze fără piedici în învăţământul superior

Veste mare pentru profesorii prahoveni : Guvernul României a aprobat, în cele din urmă, scoaterea la concurs, în acest an, a posturilor didactice şi de cercetare vacante din instituţiile de învăţământ superior de stat. Măsura are loc în urma numeroaselor petiţii înaintate de profesorii prahoveni, şi nu numai, cu privire la caracterul necesar ocupării acestor posturi pentru a asigura calitatea actului educaţional.

Ministrul interimar al educaţiei, Liviu Pop, a comentat asupra acestei decizii, considerând-o un pas natural venit înspre normalizarea sistemului de învăţământ şi asigurarea predictibilităţii sale în cele ce urmează. „Ocuparea celor 2.381 de posturi (aflate în discuţie) se va face în condiţiile legii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pe anul 2012, în conformitate cu solicitările instituţiilor de învăţământ superior de stat înaintate MECTS în luna septembrie a anului 2011. O altă condiţie ce trebuie respectată este încadrarea într-o politică de resurse umane echilibrată, astfel încât scoaterea posturilor la concurs să nu genereze majorarea numărului total de posturi ocupate pe fiecare instituţie de învăţământ superior de stat. Prin excepţie, pot fi ocupate prin concurs posturile didactice şi de cercetare care s-au vacantat prin ieşiri din instituţia de învăţământ superior de stat în anul universitar 2011-2012” a declarat acesta.