Program prelungit pentru schimbarea cărţilor de identitate

Redactia -

Program prelungit pentru schimbarea cărţilor de identitate

Primăria municipiului Ploiești informează cetățenii că, în perioada 04 – 05 iunie 2016, în contextul alegerilor locale care vor avea loc în data de 05.06.2016, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) Ploiești va funcționa după un program special cu publicul, după cum urmează:

Serviciul Stare Civilă :

04 iunie 2016 – 08.00-16.00;

05 iunie 2016 – 09.00-13.00;

Precizam ca se vor realiza activități numai pentru eliberarea certificatelor duplicate necesare eliberării actului de identitate.

De asemenea, cetățenii se vor putea adresa pentru eliberarea cărților de identitate Serviciului Evidența Populației din cadrul SPCLEP, după cum urmează:

04 iunie 2016 – 08.00-16.00;

05 iunie 2016 – 07.00-21.00;

Facem precizarea că, în zilele de 04, respectiv 05 iunie 2016  pot depune documente pentru eliberarea actelor de identitate numai persoanele cu drept de vot, care nu au sau dețin un act de identitate cu termenul de valabilitate expirat.

Pentru eliberarea unui nou act de identitate (carte de identitate sau carte de identitate provizorie), ca urmare a expirării termenului de valabilitate, pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, cartea de identitate se întocmește şi se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, datei de naștere, statutului civil, cetățeniei române şi a domiciliului.

Contravaloarea producerii şi eliberării cărţii de identitate este de 7 lei, iar cetățenii vor prezenta şi un timbru fiscal în valoare de 5 lei.

În cazurile în care nu pot fi prezentate anumite documente, respectiv certificate de stare civilă sau dovezi cu privire la domiciliu, se va elibera carte de identitate provizorie, caz în care se vor depune şi trei fotografii de ¾ cm, se va achita taxa de 1 leu şi timbrul fiscal de 5 lei.

Ambele taxe pot fi achitate la casieria aflată în sediul SPCLEP, din Bulevardul Independentei nr.10.