Programarea pentru obţinerea cărţii de identitate la SPCLEP Ploieşti se face doar online

Daniel Dimache -

Programarea pentru obţinerea cărţii de identitate la SPCLEP Ploieşti se face doar online

În vederea evitării aglomeraţiei, pentru gestionarea răspandirii infecțiilor respiratorii, gripei sezoniere și bolilor înalt contagioase, în completarea măsurilor dispuse prin hotărârile anterioare ale COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII SPECIALE DE URGENȚĂ, raportat la evoluția răspândirii infecțiilor cu COVID 19 pe teritoriul României, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti informează cetăţenii asupra faptului că, începând cu data de 12.03.2020,depunerea actelor pentru obţinerea cărtii de identitate se va face doar în baza programărilor online. Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti are implementată platforma de programare electronică online pentru preschimbarea acestora şi poate fi accesată de la adresa:  http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/  modulul:  PROGRAMARE ONLINE EVIDENŢA PERSOANELOR sau direct http://ploiesti.agentiawebmagnat.ro/programare-carte-identitate.html )

 

De asemenea, taxele se pot achitaonline direct în contul instituţiei.

  • CARTE DE İDENTİTATE TAXĂ = 7 LEİ

              (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX)

 

  • CARTE DE İDENTİTATE PROVİZORİE TAXĂ = 1 LEU

             (beneficiar SPCLEP – CUI 17434519 – IBAN RO59TREZ52121G330800XXXX)

 

  • Amenzile pot fi achitate în contul Beneficiarului: P.M.P.  CUI 2844855
    IBAN RO65TREZ52121A350102XXXX

 

IMPORTANT

Toate aceste informaţii se regăsesc şi pe site-ul instituţiei http://www.ploiesti.ro/SPCLEP/index.htm sau la sediul SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR – PLOIEŞTI, BulevardulIndependenţeinr. 10

Reamintim ploieştenilor, precum şi cetăţenilor din cele opt localităţi arondate (Balta Doamnei; Berceni; Drăgăneşti; Dumbrava; Gherghiţa; Gorgota; PoienariiBurchii; Puchenii Mari), faptul că,

 Documentele necesare în vederea obţinerii cărţii de identitate sunt:

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;

– certificatul de naştere;

– certificatul de căsătorie (sau dovada statutului civil: divorţat – sentinţă/certificat divorţ – ; văduv – certificat de deces al soţului);

– certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani;

– dovada adresei de domiciliu sau reşedinţă (contract; certificat de moştenitor; extras de carte funciară de informare valabil 30 zile; adeverinţă de ROL – pentru cetăţenii de la comune etc);

– dovada achitării contravalorii actului de identitate – 7 lei.

 

TOATE ACTELE SE VOR PREZENTA ÎN ORIGINAL ŞI FOTOCOPIE.

(În cazul în care titularul cererii în vederea obţinerii actului de identitate nu este proprietarul imobilului unde îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa, este necesar ca proprietarul imobilului să îl însoţească pentru a-şi da consimţământul că îl ia în spaţiu. De asemenea, proprietarul trebuie să aibă asupra sa actul de identitate şi să prezinte lucrătorului de evidenţă actul de proprietate în original şi fotocopie).

 

Totodată s-a hotarat limitarea accesului în sediul S.P.L.C.E.P. Ploiesti, al persoanelor care nu sunt angajate ale instituției începând cu data de 12.03.2020, până la o dată ce va fi anunțată public.

Persoanele care doresc să depună documente (petiții, scrisori, comunicări, adrese, etc) sau solicita accesul la anumite informații/documente, se vor adresa prin corespondenta poștală la adresa B-dul Independentei nr.10, cod postal 100 028, electronic la adresa de e-mail [email protected] sau telefonic la nr. 0344 078 313