Programul cu publicul al SPCLEP Ploiești pe perioada stării de alertă

Daniel Dimache -

Programul cu publicul al SPCLEP Ploiești pe perioada stării de alertă

Primăria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Local Comunitar pentru Evidența Persoanelor (S.P.L.C.E.P.) Ploiești, informează cetățenii că, activitatea de relații cu publicul în cadrul acestei instituții se va desfășura, începând cu 15 noiembrie 2021, după cum urmează:

 

Pentru Serviciul Stare Civilă, pe durata stării de alertă, se va desfășura astfel:

 

– luni :            8.30 – 13.00 și 14.00 – 16.30;                    

– marți :         8.30 – 13.00 și 14.00 – 16.30;                    

– miercuri :    8.30 – 13.00 și 15.30 – 18.00;                    

– joi :               8.30 – 13.00 și 14.00 – 16.30;                   

– vineri :          8.30 – 13.30;                                          

– sâmbătă (doar căsătorii programate) :  9.00 – 12.00.  

 

Program înregistrări decese:

 

– luni :           8.30 – 16.30;

– marți :        8.30 – 16.30;

– miercuri :   8.30 – 14.00 și 14.30 – 18.00;

– joi :              8.30 – 16.30;

– vineri :         8.30 – 13.30;

– sâmbătă  :   9.00 – 12.00.

 

 

Pentru Serviciul Evidența Informatizata a Persoanelor, pe durata stării de alertă, se va desfășura astfel:

 

– luni :                    8.30 – 12.30  și 14.00 – 16.00;   primiri si eliberari acte de identitate

– marți :                 8.30 – 12.30  și 14.00 – 16.00;    primiri si eliberari acte de identitate                            

– miercuri :            8.30 – 13.30 și 15.00 – 18.00 ;   primiri si eliberari acte de identitate

– joi :                       8.30 – 12.30  și 14.00 – 16.00;    primiri si eliberari acte de identitate                     

– vineri:                   9.00 – 12.00                                                doar eliberari acte de identitate

 

 

               Program primiri/eliberări adeverințe istoric de domiciliu:

– miercuri :              8.30 – 13.30 și 15.00 – 18.00 ;

–  vineri:                   9.00 – 12.00 doar eliberări documente și adeverințe;

 

Reamintim cetățenilor că, potrivit Art 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19:

Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”

 

In această perioadă, prioritate o au persoanele care:

•    -au pierdut actul de identitate;
•    -schimbare de nume;
•    -schimbare de domiciliu;
•    -deteriorări;
•    -furt;
•    -persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani

. -prezintă procuri speciale cu fotografie aplicată.

           De asemenea, informăm că accesul în incinta Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor Ploieşti (Serviciile Evidenţa Informatizată a Persoanelor din B-dul. Independenţei nr. 10) se va efectua în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.183/08.11.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

     Astfel, vor avea acces:

 

1. persoanele care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare (dovedită cu certificat verde)

 

2. persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore

 

3. persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 cu obligația  de a prezenta dovada eliberată de autorităţile abilitate

 

4. accesul avocatilor pentru exercitarea activitatilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

5. în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID 19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor se face prin intermediul unui document, pe suport de hartie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV -2

 

6. Prin excepție, vom asigura accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 doar pentru eliberarea certificatului de deces sau a certificatului de naștere pentru nou-născut, urmare a înregistrării actului de deces sau naștere .

 

Certificatul verde, prin care se face dovada vaccinarii împotriva virusului SARS-CoV-2, trecerii prin boală sau testării, poate fi descărcat accesând acest link: https://certificat-covid.gov.ro/login .

 

Totodată, menționăm că, în cazul în care vă aflaţi într-o situaţie absolut deosebită şi puteţi prezenta în susţinerea cererii dumneavoastră documente/înscrisuri care să ateste că vă aflaţi într-o asemenea situaţie (certificate, adeverinţe medicale, contracte de muncă, dosare de examen/concurs, oferte bancare, programări notariale, bilete de călătorie etc), vă puteţi programa pentru obținerea actului de identitate la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova https://www.djep-prahova.ro/ la numerele de telefon: 0244.302.347 / 0244.302.377 (Ploieşti, Strada Vasile Lupu nr. 60-62. NUMAI dacă vi se confirmă – telefonic – programarea la DJEP-PH, acolo achitaţi şi contravaloarea CI).

 Având în vedere caracterul de urgență, la D.J.E.P. Prahova nu se pot efectua programări pentru obținerea cărții de identitate în baza procurii speciale cu fotografie aplicată și nici verificări în teren.

 

DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ