Programul tomate în spații protejate continuă și în anul 2020

Daniel Dimache -

Programul tomate în spații protejate continuă și în anul 2020

Începând cu 1 aprilie 2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcțiile pentru Agricultură Județene continuă aplicarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”. Valoarea sprijinului financiar acordat celor care cultivă tomate în spații protejate, este de maximum 3000 euro/beneficiar/an, respectiv 14.248,8 lei/beneficiar/an, la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro.

 

BENEFICIARI ELIGIBILI:

-producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil la data depunerii cererii;

-producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

-producători agricoli persoane juridice;

-dețin o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate (sere, solarii) de minimum 1000 mp;

-obțin o producție de minimum 3 kg tomate/mp;

-sunt înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spații protejate;

-dețin Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat începând cu data înființării culturii;

-fac dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției, respectiv: bon fiscal / factură / fila / filele din carnetul de comercializare.

 

În atenția beneficiarilor:

-cererea de înscriere în Program se depune până la data de 15 mai 2020 inclusiv;

-valorificarea producției se face până la data de 15 iunie 2020 inclusiv;

-documentele justificative care atestă valorificarea producției de tomate obținute în spațiu protejat și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat la zi și avizat de Oficiul fitosanitar județean se depun la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

 

DOCUMENTE SOLICITATE (original și copie):

            -cerere de înscriere în Program;

            -copie BI/CI persoană fizică sau împuternicire/procură notarială + copie BI/CI reprezentant legal (forme juridice);

            -copie atestat de producător;

            -copie certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului / Registrul național al asociațiilor și fundațiilor (forme juridice);

            -dovadă cont activ bancă sau trezorerie;

            -adeverință în original Primărie care atestă suprafața de teren cu spații protejate utilizată în anul 2020, în baza oricărui act juridic ce conferă dreptul de folosință;

            -declarații pe propria răspundere a beneficiarului;

            -copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere.

 

Beneficiarii Programului, după înregistrarea în Registrul unic întocmit de Direcția pentru Agricultură Județeană, notifică în scris și transmite notificarea prin e-mail, fax sau poștă la Direcția pentru Agricultură Județeană în două etape la începutul rodirii și la începutul recoltării tomatelor în vederea recoltării. Pe baza notificărilor, reprezentanții instituției efectuează verificări în teren.

            Beneficiarii trebuie să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat începând cu data înființării culturii și avizat de Oficiul fitosanitar județean. Acest registru, completat la zi, se va depune odată cu prezentarea documentelor justificative care atestă valorificarea producției de tomate.

            În anul 2019, au fost declarați eligibili 903 beneficiari ai programului. Fiecare legumicultor eligibil a primit în cont 3000 euro /13.991,4 lei, la cursul de schimb 4,6638 lei pentru un euro. La nivel de județ a fost alocată suma de 12.634.234,20 lei / 2.709.000 euro. Se observă o creștere semnificativă față de anul 2017, an de pionierat al acestui program, când au fost eligibili 270 de legumicultori care au primit câte 13.481,4 lei, reprezentând contravaloarea a 3000 euro. Total suma încasată în anul 2017, la nivel de județ, 3.639.978 lei/810.000 euro. De asemenea, în anul 2018 au beneficiat de acest program un număr de 643 legumicultori care au primit câte 13.797,9 lei, reprezentând contravaloarea a 3000 euro. Total suma încasată în anul 2018, la nivel de județ, 8.872.050 lei/1.929.000 euro.

            Avand în vedere starea de urgență decretată la nivel național și respectarea Planului de Măsuri pentru prevenirea riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, rugăm toți potențialii beneficiari ai acestui program să-și desfășoare în continuare activitatea în cadrul exploatației, cu promisiunea că vor fi sprijiniți de reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județene Prahova și ai Primăriei în a cărei rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate pentru înscrierea la termen în acest program.

 

Pentru detalii privind derularea Programului „Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” pe anul 2020, legumicultorii din județ se pot adresa la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova din str. Anton Pann, nr. 7, Ploiești la telefon 0244-593210 sau pe e-mail dadrprahova@yahoo.com  

 

 

 

 

    Director executiv,

Dr. Ing. Mita ENACHE