Proiect cu fonduri europene pentru înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar la Filipeștii de Pădure

Daniel Dimache -

Proiect cu fonduri europene pentru înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar la Filipeștii de Pădure

 

Primăria Filipeștii de Pădure urmează să înființeze, cu fonduri europene, un centru de colectare cu aport voluntar separată a deșeurilor menajere ce nu pot fi colectate separat de la cetățeni.
Proiectul a fost aprobat și urmează să fie semnat și contractul de finanțare, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C3 Managementul Deșeurilor.
Centrele de colectare prin aport voluntar asigură colectarea separată a deșeurilor reciclabile și biodeșeuri ce nu pot fi colectate în pubelele individuale și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri din construcții și demolări. Practic cetățenii pot duce aici respectivele tipuri de deșeuri în loc să le arunce pe domeniul public pe raza localității.
Astfel de centre sunt asimilate stațiilor de transfer și vor fi construite la marginea localităților, la o distanță de minimum 200 metri față de orice gospodărie locuită și au scopul de a recicla deșeuri care ar polua zona și ar putea pune în pericol sănătatea oamenilor.

(Fotografie cu caracter ilustrativ – centru de colectare cu aport voluntar)