Proiect de dublare a tarifului de intrare la Zoo Ploieşti

Redactia -

Proiect de dublare a tarifului de intrare la Zoo Ploieşti

A fost publicat pe site-ul oficial al Primăriei Ploieşti, în dezbatere publică, proiectul de hotărâre „privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 6/16 ianuarie 2013, privin stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor şi prestarea serviciilor in cadrul Serviciului Public Administraţia Parcului Memorial ,,Constantin Stere”. Potrivit proiectului, tarifele pentru serviciile oferite în cadrul parcului se vor majora. Comparativ cu tarifele actuale, afişate pe siteul grădinii zoo, unele chiar se vor dubla.

„Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 109 / 28.06.2002 prin care se înfiinţează Serviciului Public << Administraţia Parcului Memorial ’’Constantin Stere’’ Ploieşti >> precum şi faptul că întreţinerea grădinii zoologice, a spaţiului verde şi a zonelor de agrement (lac, locuri de joacă) presupune cheltuieli ridicate, se impune asigurarea unor venituri proprii care să acopere o parte din cheltuielile ocazionate de aceste activităţi. Astfel, datorită faptului că în anii anteriori au fost făcute investiţii majore, atât în grădina zoologică, cât şi în parc (edificarea unor adăposturi noi şi modernizarea celor existente din grădina zoologică, asfaltat alei în grădina zoologică şi în parc, modernizarea locurilor de joacă, efectuarea lucrărilor de destufizare, igienizare şi eliminare material vegetal – brădiş, în vederea curăţării Lacului de agrement nr. 1 şi popularea cu peşte puiet a Lacului de agrement nr. 1), a apărut necesitatea majorării unor tarife pentru unele activităţi. Tarifele încasate vor duce la majorarea veniturilor proprii, la sporirea interesului vizitatorilor, precum şi la îmbunătăţirea esteticii şi funcţionalităţii parcului”, se arată în document

TARIFELE PROPUSE:

1. vizitare gră dină zoologică adulţi 10 lei/persoană (5 LEI ÎN PREZENT)
2. vizitare grădina zoologică copii (5 – 14 ani) 5 lei/persoană (2 LEI ÎN PREZENT)
3. pescuit 50 lei/persoană /zi (25 DE LEI ÎN PREZENT)
4. plimbare cu barca ½ oră 10 lei/barca
5. plimbare cu barca 1 oră 20 lei/barca
6. plimbare cu hidrobicicleta ½ oră 10 lei/hidrobicicleta
7. plimbare cu hidrobicicleta 1 oră 20 lei/hidrobicicleta