Proiect de ieftinire a gigacaloriei la Ploieşti. Cu cât ar urma să scadă tariful

Redactia -

Proiect de ieftinire a gigacaloriei la Ploieşti. Cu cât ar urma să scadă tariful

Marţi, 3 octombrie, a fost lansat spre dezbatere publică pe site-ul Primăriei Ploieşti un proiect prin care se propune reducerea pretului local al energiei termice facturate populatiei in municipiul Ploiesti, de la 186,97 lei/Gcal fara TVA( conform H.C.L.M.P. nr 177/2013) la 159,29 lei/Gcal fara TVA incepand cu 01 noiembrie 2017 pana la 31 martie 2018. 

Iată ce prevede proiectul:

Prin OUG 70/ 2011 la art. 7 alin (2) se prevede „Pentru sprijinirea populatiei in perioada sezonului rece, autoritatile administratiei publice locale pot stabili, prin hotarare a consiliului local, masuri de protectie sociala din bugetele locale, dupa cum urmeaza:

a) subventii lunare pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturatepopulatiei;

b) ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica, in completarea celor acordate de la bugetul de stat; c) atat subventii lunare prevazute la lit. a), cat si ajutoare lunare prevazute la lit. b).” Plata acestor facturi reprezinta o componenta semnificativa din bugetul lunar al ploiestenilor, care se regasesc din ce in ce mai mult in imposibilitatea de a le achita, situatie in care pot fi privati de serviciile de care toata lumea ar trebui sa beneficieze.

Conform legii, preturile locale pentru populatie la care se factureaza energia termica se aproba de autoritatile administratiei publice locale potrivit reglementarilor in vigoare.

La nivelul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, pretul local pentru populatie este unic, indiferent de tehnologiile sistemului de producere-transport si distributie a energiei termice sau de tipul combustibililor utilizati. Diferenta dintre preturile locale ale energiei termice si preturile locale pentru populatie se aloca din bugetele autoritatilor administratiei publice locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz.

Se propune scaderea pretului local al energiei termice facturate populatiei in Municipiul Ploiesti, de la 186,97 lei/Gcal fara TVA( conform H.C.L.M.P. nr 177/2013) la 159,29 lei/Gcal fara TVA incepand cu 01 noiembrie 2017 pana la 31 martie 2018 , iar suma de 27,68 lei/Gcal, fara TVA si reprezinta subvenție conform art. 7 din OUG nr. 70/2011. Incepand cu 01 aprilie 2018 se revine la pretul local aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 177/2013 al energiei termice facturate populatiei in Municipiul Ploiesti de 186,97 lei/Gcal, fara TVA.

Se mai propune ca art. 1 (1) din Hotararea Consiliului Local nr. 421/21.12.2016 sa se completeze cu : ” Pretul local al energiei termice livrata ( producere transport distributie ) de Veolia Energie Prahova SRL va fi incepand cu 01 ianuarie 2018 de 186,97 lei/Gcal fara TVA, aprobat prin HCL 129/2011 stabilit in baza prevederilor din Contractul de Concesiune nr. 2776/5246/29.04.2004.” Date fiind acestea, am elaborat si supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiesti prezentul proiect de hotarare.

Iniţiatori, consilierii locali:

Andrei Gheorghe
Botez George Sorin Niculae
Cosma Marcian
Danescu Stefan
Dinu Marius Andrei
Dragulea Sanda
Ganea Cristian Mihai
Minea Constantin Gabriel
Stanciu Marilena
Sorescu Florina Alina
Viscan Robert Ionut
Mateescu Marius Nicolae
Palas Alexandru Paul
Pana George
Vaduva Sorin
Hodorog Bogdan
Salceanu Claudia Oana