Proiect de reabilitare şi restaurare la Colegiul Mihai Viteazul

Redactia -

Proiect de reabilitare şi restaurare la Colegiul Mihai Viteazul

Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa pentru achizitia de servicii de intocmire D.A.L.I. –RESTAURARE FATADA SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA CLADIREA COLEGIULUI NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” ARIPA NORD. 

Se achizitioneaza servicii de intocmire :
-Documentatii pentru obtinerea avizelor conform certificatului de urbanism
-expertizarea tehnica
-releveul constructiei
-elaborare DALI
Valoarea estimata, fara TVA: 37.500 lei

Termenul de prestare: 60 zile si se realizeaza in doua etape:
Etapa I:
– 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere pentru documentatia necesara obtinerii avizelor conform certificatului de urbanism, releeve si pentru expertiza tehnica;
– dupa predarea documentelor mentionate mai sus, prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului;
– in cazul in care exista observatii sau apar neconformitati evidentiate de reprezentantii Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intra in atributiile prestatorului si se vor solutiona de catre acesta in maxim 10 (zece) zile de la notificarea beneficiarului;
Etapa a II-a:
– dupa obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si dupa acceptarea de catre Comisia Tehnico Economica de Avizare a beneficiarului a documentatiilor, solicitate in etapa I, se va emite ordin de incepere pentru elaborarea D.A.L.I:
– astfel, termenul pentru elaborarea D.A.L.I va fi de 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere;
– dupa predarea documentatiei (DALI) prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a o sustine in fata Comisiei Tehnico Economice de Avizare a beneficiarului;