PROIECT INTERNAȚIONAL: Interculturalitate italo-română și valori citadine contemporane

Daniel Dimache -

PROIECT INTERNAȚIONAL: Interculturalitate italo-română și valori citadine contemporane

Inspector Şcolar, Prof.Dr. Maria Mariana Gheorghe

În societatea actuală, a secolului XXI, globalizarea și fenomenele culturale stau sub semnul interferențelor multiple, a unei redifiniri a cetățeniei, care a devenit o cetățenie globală. Globalizarea înseamnă și creșterea mobilității și comunicații mai rapide, deschiderea granițelor, creșterea numărului celor care pleacă dintr-o țară în alta, în căutarea unui trai mai bun, deschiderea unor noi orizonturi. Copiii sunt și ei parte a acestui proces de migrație contemporană și sunt cei care reușesc să se adapteze noilor realități, sunt nevoiți să învețe în școli multi-etnice și să învețe limbile de comunicare.

Aceste evenimente, ca și experiențele anterioare dobândite în cadrul altor proiecte desfășurate de ISJ Prahova, ne-au determinat să iniţiem un nou proiect la Torino. În perioada 29 aprilie – 2 mai 2019, la inițiativa semnatarei acestor rânduri, inspector școlar pentru disciplina Istorie, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, prof. dr. Maria Mariana Gheorghe, împreună cu doamna profesoară Mariana Paliev, stabilită în Italia, la Torino, s-a desfășurat proiectul internațional Interculturalitate italo-română și valori citadine contemporane, la care au participat peste 40 de cadre didactice din județul Prahova. În cadrul proiectului, au avut loc întîlniri cu reprezentanții Centrului Polo del 900, Centrului Vera  Nocentini, ai Fundației Primul Pass, ocazie cu care profesorii români au donat cărți în limba română, inaugurând astfel, ”biblioteca” românească din cadrul acestui centru. Aici, eu, inspector Gheorghe Maria Mariana, am susținut prezentarea dedicată temei proiectului, afirmând că sunt deschise de azi înainte căile dialogului intercultural româno-italian într-o zonă a Italiei, unde numărul românilor este foarte mare, peste 84 000 și care pot veni la Centrul Polo del 900 să citească, de acum,  și cărți în limba română.

Activitatea a continuat apoi la Școala Elementaria di Stato Duca D’Aosta  Torino, unde învață peste 600 de elevi români și unde am fost onorați și de prezența domnului consul al României de la Torino. Elevii români și italieni, prezenți la activitate au lucrat pe grupe și au prezentat rezultatele activității lor. Profesorii implicați în proiect au predat/explicat elevilor români noțiuni de istorie antică, din istoria geto-dacilor și a romanilor, iar elevii români, la rîndul lor, ”au predat” colegilor lor italieni cele învățate. Feed-back-ul a fost interesant și elevii și-au exprimat sentimentele și stările resimțite pe parcursul ativității. Pretutindeni, grupul cadrelor didactice din România au purtat cu mândrie tricolorul și ia românească.

Implicarea, profesionalismul și creativitatea au dus la obținerea performanței și atingerea competențelor indispensabile pentru viitor.