Proiect privind prețul energiei termice facturată ploieştenilor, pe agenda şedinţei de joi, 13 iulie, a Consiliului Local

Redactia -

Proiect privind prețul energiei termice facturată ploieştenilor, pe agenda şedinţei de joi, 13 iulie, a Consiliului Local

Primarul Ploieştiului a emis dispoziţia privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 13 iulie 2023. Proiectele aflate pe ordinea de zi sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării prețului local al energiei termice facturată populației în municipiul Ploiești – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze și Comisiei nr. 3 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.