Proiecte privind rectificarea bugetului local şi SC Termo Ploieşti, în şedinţa de Consiliu de miercuri, 6 septembrie

Redactia -

Proiecte privind rectificarea bugetului local şi SC Termo Ploieşti, în şedinţa de Consiliu de miercuri, 6 septembrie

Primarul municipiului a emis dispoziţia privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 06 septembrie 2023. Iată ce proiecte sunt pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2023 – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui/unor finanțări rambursabile interne/externe contractate de către operatorul de servicii de alimentare cu energie termică a Municipiului Ploiești, S.C. Termo Ploiești S.R.L. – inițiat de primar Andrei-Liviu Volosevici.

Transmis spre avizare Comisiei nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze.