Proiectul ”InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia”

Redactia -

Universitatea “Valahia” din Târgoviște în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Loop Operations S.R.L. și Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, implementează în perioada 12.01.2018–11.01.2021, proiectul ”InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia”, cod MySMIS 105825, a cărui valoare totală este de 11.014.407,44 lei iar valoarea cofinanțării UE este de 10.904.130,25 lei.

Miercuri, 6 mai 2020 a avut loc o dezbaterea online”Mediul antreprenorial în contact cu start-up-urile din județul Prahova„, la care au fost invitați reprezentanți ai mediului de afaceri, patronatelor, administrației publice locale și beneficiari ai Programului România Start-Up Plus. Dezbaterea este parte a activităţii de dezvoltare a unor mecanisme de susținere şi promovare a mediului de afaceri în regiunea Sud Muntenia şi a campaniei de stakeholder engagement organizate în cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului este creșterea ocupării prin susținerea înființării a 40 de întreprinderi inovatoare și sustenabile cu profil non – agricol, precum și a 80 de noi locuri de munca în zonele urbane din regiunea Sud Muntenia printr-un program de măsuri integrate de dezvoltare a competențelor antreprenoriale a 400 de persoane prin mentorat, asistență pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare și sprijin financiar.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului sunt:

R0.1.1 – 1 Strategie de implementare, monitorizare si control a proiectului realizata;
R0.1.2 Rapoarte de activitate şi fise de pontaj lunare realizate;
R0.1.3 Planul achiziţiilor publice întocmit şi actualizat;
R0.1.4 Documentaţii de achiziţie realizate;
R0.1.5 Proceduri de achiziţie derulate;
R0.1.6 Contracte de furnizare / prestări servicii întocmite;
R0.1.7 Cheltuieli din cadrul proiectului aprobate şi rambursate;
R0.2.1 2 conferinţe ale proiectului (de lansare şi încheiere) organizate; R0.2.2 25 de comunicate de presă în media scrisă şi online;
R0.2.3 1 pagina de web a proiectului, creată, dezvoltată şi actualizată periodic pe parcursul implementării proiectului;
R1.1 – 1 campanie de promovare a antreprenoriatului şi informare a publicului ţintă derulată;
R1.2 – 7 evenimente locale de promovare a antreprenoriatului derulate în cadrul campaniei de promovare;
R2.1 – 400 de persoane interesate să înceapă o afacere pe cont propriu selectate în cadrul proiectului;
R2.2 – 200 de persoane şomere şi inactive interesate să înceapă o afacere pe cont propriu selectate în cadrul proiectului;
R2.3 – 200 de angajaţi şi persoane inactive interesate să înceapă o afacere pe cont propriu selectate în cadrul proiectului;
R3.1 – 400 de participanţi la cursurile de competenţe antreprenoriale;
R3.2 – 20 de grupe de formare antreprenorială organizate;
R3.3 cel puţin o grupă de formare antreprenorială organizată în fiecare judeţ din regiunea Sud Muntenia;
R3.4 – 400 de planuri de afaceri elaborate în cadrul cursurilor de formare antreprenorială;
R3.5 – 400 de certificate ANC emise absolvenţilor;
R3.6 – 800 de ore de curs de formare antreprenorială;
R3.7 – 1 platforma de formare dezvoltată;
R3.8 – 1 suport de curs actualizat la standarde;
R4.1 – 1 platformă de selecţie GT, selecţie de planuri de afaceri şi monitorizare a afacerilor adaptată cerinţelor proiectului;
R4.2 – 1 concurs de planuri de afaceri organizat;
R4.3 – 1 Metodologie pentru selecţia afacerilor realizată;
R4.4 40 de afaceri selectate pentru sprijinire;
R4.5 – 40 de antreprenori – mentori identificaţi;
R4.6 – 40 de rapoarte de stagii realizate;
R5.1 – 60 ore de mentorat acordat pentru fiecare antreprenor pentru dezvoltarea planului de afaceri şi planului de implementare – în cadrul programului de incubare;
R5.2- 40 de afaceri înfiinţate;
R5.3 – 80 de locuri de muncă create;
R6.1 – 1 centru de afaceri înfiinţat;
R6.2 – 7 evenimente de consultare a mediului de afaceri si stakeholder engagement organizate în cadrul centrului de afaceri;
R6.3 – 1 baromentru al mediului de afaceri din regiunea Sud Muntenia publicat;
R6.4 – 1 campanie de stakeholder engagement derulată;
R6.5 – 1 metodologie de stimulare a micro climatelor pentru susţinerea afacerilor;
R7.1 – 40 de afaceri sustenabile monitorizate care îşi continuă activitatea şi asigura menţinerea locurilor de muncă;
7.2 – 1 raport de sustenabilitate realizat;
R2.1.1 – O metodologie de recrutare şi selecţie a grupului ţintă elaborată în cadrul proiectului;
R4.5 – 4 afaceri selectate pentru finanţare propun măsuri ce vor promova concret dezvoltarea durabilă;
R4.6 – 4 afaceri selectate pentru finanţare propun măsuri pt sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile;
R4.7 – 4 afaceri selectate pentru finanţare propun măsuri care contribuie la dezvoltarea tehnologiei şi/sau a inovării, prin derularea de activităţi specifice, in domeniile prioritare SNC;
R4.8 – 10 afaceri selectate pentru finanţare propun măsuri de implementare a unor soluţii TIC în activitatea economică principală;
R5.1.1 – un program de incubare „InGenius Bootcamp” dezvoltat şi implementat.;
R5.1.2 – 12 evenimente de business organizate, sub conceptul ”working dinner”;
R6.2.2 – 24 de evenimente de business organizate sub egida InGenius Networking;
R7.1.1 – Metodologie de monitorizare a afacerilor adaptată şi dezvoltată în cadrul proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Date de contact: www. valahia.ro, [email protected], [email protected] tel: +40/245/206101, Str. Aleea Sinaia, nr. 13,130004 Târgoviște, Dâmbovița