Proiectul pasajului suprateran de la ieşirea din Ploieşti spre Păuleşti a ajuns la faza de exproprieri

Redactia -

Consiliul Judeţean Prahova va dezbate, în şedinţa de luni, un proiect de hotărâre care are drept subiect declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul viitorului pasaj suprateran, peste DN1B, de la ieşirea din Ploieşti spre Păuleşti. Este vorba despre un proiect de anvergură, unic în România, având în vedere faptul că se doreşte construirea unui sens giratoriu suspendat. Vă prezentăm, în cele ce urmează, expunerea de motive a acestui proiect, document care conţine toate datele necesare unei bune informări.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN1B, în continuare DJ 102”

 

 

 În cadrul politicii şi strategiei de dezvoltare a judeţului Prahova, Consiliul Judeţean Prahova are printre priorităţi decongestionarea arterelor importante de circulaţie. În acest context se înscrie şi lucrarea de utilitate publică de interes judeţean „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN1B, în continuare DJ 102”.Drumul judetean DJ 102, Ploieşti – Păuleşti – Slănic Prahova, intersectează la km 4+920 drumul naţional DN 1B. În prezent, din cauza traficului intens, traversarea intersecţiei se face cu mari întârzieri. Pe drumul naţional DN1B se desfăşoară traficul din zona Mizil-Buzău către Valea Prahovei şi invers. De asemenea, drumul naţional DN1B preia traficul de pe DN 1A, Cheia – Măneciu -Vălenii de Munte, funcţionând astfel ca o centură de nord a oraşului. Prin această lucrare se urmăreşte realizarea unui pasaj superior de tip giraţie pe drumul judeţean DJ 102 şi realizarea legăturii între DJ102 şi DN1B prin bretele de acces denivelate, care vor contribui la dezvoltarea economică a judeţului prin facilitarea accesului în zona comercială din nordul municipiului Ploieşti, precum şi la fluidizarea traficului în zonă şi reducerea timpilor de aşteptare. Indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN1B, în continuare DJ 102” au fost aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr. 238/2010. Pentru realizarea obiectivului mai sus menţionat este necesară exproprierea unei suprafeţe de 30 419 mp, precum şi ocuparea temporară a unei suprafeţe de 42 213 mp. Procedurile de expropriere vor fi efectuate de către judeţul Prahova, în calitatea sa de expropriator, potrivit art. 2 alin.(2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare.  În conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010, s-a întocmit planul cu amplasamentul lucrării, care conţine delimitarea suprafeţelor şi a imobilelor propuse spre expropriere şi care a fost avizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova. Planul cuprinzând amplasamentul lucrării, delimitarea imobilelor supuse exproprierii, tabelele cu imobilele proprietate privată supuse exproprierii, precum şi ofertele de despăgubire, se aduc la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Blejoi şi pe pagina proprie de internet a expropriatorului şi vor rămâne afişate până la finalizarea procedurii de expropriere. Suma globală estimată ce se va acorda ca justă despăgubire din bugetul judeţului Prahova, pentru imobilele expropriate, situate pe amplasamentul lucrării „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN1B, în continuare DJ 102”, este de 1 977 408,05 lei, iar suma pentru despăgubirile propuse pentru terenurile afectate de relocarea utilităţilor este de 12 571,73 lei.Faţă de cele expuse mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Creşterea accesibilităţii către partea de nord a Polului de Creştere, în special către Spitalul Judeţean din municipiul Ploieşti, prin realizarea pasajului rutier peste DN1B, în continuare DJ 102”.

 

PREŞEDINTE,

Mircea Cosma