Proiectul „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”, în cel de-al doilea an de implementare

Redactia -

Confederaţia Sindicală Naţională Meridian în parteneriat cu Federaţia Agricultorilor Fermierul, realizează evaluarea celui de-al doilea an de implementare a proiectului „Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România ”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul Conferinţei Regionale de Evaluare a Proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, care se desfăşoară în Ploieşti, judeţul Prahova, în data de 30 Octombrie 2012, începând cu ora 10:30, la Sala de 200 de locuri a Consiliului Judeţean.
Alături de echipa de implementare a proiectului, sunt invitaţi să participe reprezentanţi şi factori de decizie ai instituţiilor publice locale, patronatelor, sindicatelor, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale.
Pe parcursul celui de-al doilea an de implementare, proiectul a urmărit dezvoltarea competitivă a dialogului social în România pe de o parte, prin dezvoltarea capacităţii celor două organizaţii partenere, iar pe de altă parte prin colaborarea cu alţi parteneri sociali din Regiunea 3 Sud Muntenia şi intensificarea contribuţiei acestora la dialogul social şi reprezentarea sindicală, în scopul creşterii calităţii şi îmbunătăţirii rezultatelor dialogului social, cu deosebire în mediul rural.
S-a urmărit, de asemenea, crearea circumstanţelor favorabile ameliorării dialogului social pe plan local, cu precădere în mediul rural, acolo unde el nu este instituţionalizat. În acest sens, la nivelul Regiunii 3 Sud Muntenia au fost organizate: 6 conferinţe judeţene (Argeş, Dâmboviţa, Călăraşi, Teleorman, Giurgiu şi Ialomiţa), 6 evenimente locale în mediul rural şi alte 15 mese rotunde şi dezbateri pe marginea legislaţiei actuale, în scopul identificării unor propuneri de modificare a acesteia, la care au participat atât reprezentanţi ai sindicatelor, cât şi ai partenerilor sociali locali şi ai autorităţilor locale.
În cadrul conferinţei de evaluare pentru anul 2012, având în vedere rezultatele obţinute în activităţile organizate în primul an şi dezbaterile ce vor avea loc, se vor stabili direcţiile viitoare de acţiune pentru a răspunde obiectivelor stabilite pentru implementarea proiectului ”Împreună pentru dezvoltarea dialogului social în România”.