Proiectul „Salvator din pasiune” – continuă în județul Prahova

Redactia -

Proiectul „Salvator din pasiune” – continuă în județul Prahova

Începând cu data de 10 februarie a.c., ISU Prahova continuă provocarea lansată semenilor în anul 2016 de a deveni voluntar în cadrul inspectoratului, prin reluarea campaniei „Salvator din Pasiune”.

Demersul instituţiei noastre are la bază beneficiile activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor.

După parcurgerea unor programe de pregătire, activităţile derulate alături de efectivele inspectoratului general vor consta în participarea la misiunile de intervenție, utilizarea noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar şi în cele de popularizare a mesajului preventiv.

 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori  sunt următoarele:

 • vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
 • apt din punct de vedere medical;
 • să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiuni lor cu intenţie;
 • să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

 

 

 

 

 

 

Dosarul candidatului trebuie să conţină:

 • cererea de înscriere;
 • certificat de cazier judiciar (pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani);
 • copie după actul de identitate;
 • aviz psihologic (cabinete psihologice acreditate – cu mențiunea „apt pentru activitatea de voluntariat în cadrul ISU”);
 • act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;
 • adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru efort fizic” sau „apt pentru muncă” (medicul de familie);
 • acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani.

 

Dosarele complete ale candidaţilor vor fi depuse la sediul ISU Prahova din str. Rudului, nr. 96, Ploieşti, de luni până joi între orele 10:00 – 14:00. În urma analizei dosarelor, candidații vor fi contactați telefonic pentru a se prezenta în vederea semnării contractelor și furnizarea informațiilor necesare următoarelor activități.

Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obţinute accesând site-ul www.isuprahova.ro şi facebook/ISU Prahova.