Proiectul SEED: 71 de planuri de afaceri se luptă pentru finanțări de 100.000 de euro pentru înființarea de întreprinderi sociale

Daniel Dimache -

Proiectul SEED: 71 de planuri de afaceri se luptă pentru finanțări de 100.000 de euro pentru înființarea de întreprinderi sociale

Concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului Social Economy Entrepreneurship Development (SEED) a adunat 71 de propuneri pentru înființarea de întreprinderi sociale. În această etapă proiectele sunt evaluate de o comisie de experți, iar câștigătorii finanțărilor de 100.000 de euro urmează să fie anunțați  pe 15 decembrie.

Proiectul este implementat de un consorțiu format din Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT, Blocul Național Sindical și IPA SA și se adresează persoanelor care locuiesc într -unul din județele regiunilor Sud, Sud-Vest și Sud-Est.

De la lansarea sa, în primăvara acestui an, 147 de persoane au urmat cursuri  de formare antreprenorială specifică, în conformitate cu standardul pentru antreprenor în economia socială și cursuri de dezvoltare a competențelor digitale, dezvoltate împreună cu Google.

Absolvenții acestor cursuri și nu numai au fost apoi invitați să depună planurile de afaceri pentru a participa la concursul  în urma căruia pot obține finanțarea de 100.000 de euro. Maxim 10% dintre subvenții vor putea fi acordate unor întreprinderi înființate de persoane care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile, dar nu au participat la cursurile organizate în cadrul proiectului. Condițiile de eligibilitate au inclus obligația participanților de a fi absolvenți ai cursurilor sau de a deține certificate ANC similare si de a avea domiciliul într-unul din județele regiunilor Sud, Sud-Vest și Sud-Est.

Întreprinderea socială nu este o societate de caritate, ci o companie care derulează activităţi economice în beneficiul comunităţii şi ale cărei profituri vor fi folosite pentru rezolvarea unei nevoi specifice, sociale sau de mediu. Întreprinderile sociale pot viza crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate sau discriminate pe piaţa muncii, dezvoltarea comunităţii locale, coeziunea socială, educația sau protecţia mediului.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la 0758.099.670 sau la adresa [email protected].

Proiectul Social Economy Entrepreneurship Development (SEED) este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.