Punct de lucru pentru eliberarea paşapoartelor la Câmpina

Redactia -

Punct de lucru pentru eliberarea paşapoartelor la Câmpina

Instituţia Prefectului Judeţul Prahova- Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Prahova va deschide la data de 09.10.2012 punctul de lucru de preluare cereri paşapoarte simple electronice în municipiul Campina, str. Calea Doftanei nr. 18, (la parterul Directiei Economice Campina).

• Programul de lucru al acestui punct va fi de o zi pe saptămână – MARTI intre orele 10:00 – 14:00.
• Termen de eliberare stabilit este de 14 zile calendaristice.

IMPORTANT !
• Cererea de emitere a paşaportului simplu electronic se poate depune la Punctul de lucru Campina;
• Titularul poate opta pentru eliberarea paşaportului la Punctul de lucru Campina, la S.P.C.E.E.P.S. Prahova, sau la oricare serviciu de paşapoarte din ţară, respectiv misiune diplomatică din strainătate.
• NU SE PREIAU CERERI PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR LA PUNCTUL DE LUCRU CAMPINA.
• La depunerea cererii de paşaport simplu electronic veţi prezenta documentele în original, chitanţele de plată ale CEC Bank, respectiv Trezorerie şi formularul de cerere completat de solicitant. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL PERSOANELOR MAJORE- cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie va fi insotita de certificatul de nastere in original;
 – chitanta taxa consulara (Trezorerie) – 32 lei;   
  – chitanta taxa pasaport simplu electronic (C.E.C. Bank) – 244 lei;    
 – paşaportul anterior, dacã acesta existã.

NOTA:
– documentele se  depun personal, de catre solicitanti;  
– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);    
– termenul legal de solutionare a cererii nu poate depaşi 30 de zile lucratoare;    
– termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic este de 5 ani.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL MINORILOR CARE AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI
 – cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original si certificatul de naştere, în original;   
– declaratii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); Atunci când declaraţiile de acord se dau la ghişeu, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale pãrinţilor, al unuia dintre pãrinţi sau al reprezentantului legal,  aflate în termen de valabilitate, în original;    
– chitanta taxa consulara (Trezorerie) – 32 lei;   
– chitanta taxa pasaport simplu electronic (C.E.C. Bank) – 244 lei;   
  – paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

NOTA:    
– documentele se depun personal de catre minor, prezenta acestuia la ghişeu fiind obligatorie;    
– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);    
– termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori  este de 5 ani;
– prezenta ambilor parinti este obligatorie, cu exceptia situatiilor prevazute de lege;
-pasaportul se ridica de minor sau de imputernicitul acestuia, in conditiile legii.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC IN CAZUL MINORILOR CARE NU AU IMPLINIT VARSTA DE 14 ANI
– certificatul de nastere al minorului, in original;     
– document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 – chitanta taxa consulara (Trezorerie) – 32 lei;
-chitanta taxa pasaport simplu electronic (C.E.C. Bank) – 244 lei;
– paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

NOTA:
–   la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;   
– documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;   
–  la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);   
–  termenul de valabilitate a pasaportului simplu electronic pentru aceasta categorie de minori este de 5 ani pentru minorii peste 6 ani, iar pentru minorii care nu au implinit 6 ani, valabilitatea este de 3 ani;
– prezenta ambilor parinti este obligatorie la depunerea cererii, cu exceptia situatiilor prevazute de lege;
-pasaportul se ridica de unul dintre parinti care va prezenta documentul de identitate personal si certificatul de nastere al minorului in original, ori de catre un imputernicit, in conditiile legii.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC PENTRU CETATENII ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE
– paşaportul anterior, dacã acesta existã;
– chitanta taxa consulara (Trezorerie) – 32 lei;    
– chitanta taxa pasaport simplu electronic (C.E.C. Bank) – 244 lei;
– certificate de stare civilã, în original;
– documente eliberate de autoritãţile statului de domiciliu, în original, împreunã cu traducerea în limba românã, dupã caz, din care sã rezulte una dintre urmãtoarele situaţii:     
1. a dobândit un drept de şedere pentru o perioadã de cel puţin un an sau, dupã caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;     
2. a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificãrii familiale cu o persoanã care domiciliazã pe teritoriul acelui stat;     
3. a dobândit un drept de lungã şedere sau, dupã caz, un drept de şedere permanentã pe teritoriul statului respectiv;     
4. a dobândit şi cetãţenia statului respectiv;     
5. a dobândit un drept de muncã ori este înscris într-o instituţie privatã sau publicã cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesionalã;     
6. a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestã rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.    

 
ÎN CAZUL PERSOANELOR NĂSCUTE ÎN AFARA ŢĂRII SAU CARE AU ÎNCHEIATE ACTE DE STARE CIVILĂ ÎN AFARA ŢĂRII ESTE NECESARĂ TRANSCRIEREA ACESTOR ACTE ÎN ROMÂNIA.